Гнездото в началото на есента

Пчеларството страда от много злини. Едни произтичат от природната среда, други са резултат от условията в кошера, а трети се предизвикват от дейността на пчеларя

Милан Стоянов, дпн
КАК СЕ ПОДРЕЖДАТ ПИТИТЕ ПРИ ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА?
В пчеларската практика се прилагат три начина за подредба на питите, които се определят от силата на пчелните семейства и количествата на меда в кошера.
 При по-силните семейства гнездото се формира към по-топлата страна на кошера (южната или западната), като от другата страна то се ограничава с пределна дъска.
 При по-слабите семейства гнездото се съставя в средната част на кошера, а от двете страни се ограничава с пределна дъска.
Подреждането на питите в гнездото бива:
Едностранно – по-пълните пити са към топлата страна на кошера, а към преградната дъска са по-маломедните;
-двустранно: в средата са по-маломедните пити, а по-пълните се подреждат от двете страни.
В двата случая прелката на кошера сочи към по-празните пити.
Подреждане на „брада“. Този способ се прилага, когато някои от питите имат по-малко от 2 кг мед. В средата са по-пълните пити, а към края по-маломедните пити. В този случай прелката на кошера сочи по-пълните пити. Това ще способства да се формира кълбото върху по-пълните пити, което е от значение за благополучно зимуване.
НА ТЪМНИ ИЛИ НА СВЕТЛИ ПИТИ ДА СЕ ФОРМИРА ЗИМНОТО ПЧЕЛНО КЪЛБО?
В публикациите се препоръчва пчелното кълбо за зимата да се формира от тъмни пити. Изхожда се от това, че по – старите пити задържат топлина и разходите на храна през зимата ще бъдат по – малко. В. Лебедев /Русия/ , противопоставяйки се на посочената препоръка, посочва следните отрицателни последици, произтичащи за пчелите, които зимуват на тъмни пити .При зимуване на тъмни пити степента на кристализиране на меда е с 45 % по – висока, с 58 % повече семейства излизат от зимата със замърсени от диария гнезда и 12 % повече семейства загиват в сравнение със семействата, които зимуват на светли пити. К. Я.Петтерсон /Швейцария/, като анализира резултатите от зимуването на 15 549 пчелни семейства, стига до извода, че над 95 % от причините, довели до загиването на пчелите, се дължат на диарията и качеството /възрастта/ на питите. В повечето случаи диарията е налице в семействата с тъмни пити. Медът от новоизградени пити кристализира пет пъти по – бавно /по – дълго/ в сравнение със срока за кристализиране на меда от тъмни пити в същото семейство. А медът от пити, в които е отглеждано пило, кристализира над три пъти по – бързо, отколкото медът от пити, в които не е имало пило на същото семейство. Медът в тъмните пити по – често и по – бързо вкисва. Излюпените пчели в старите пити имат по – ниско тегло. Е. Дедински и др. /Чехословакия/ пресмятат, че масата на 10 000 пчели от светли пити е равна на 1 кг, а същият брой пчели от кафяви пити тежи 838 грама, докато от тъмни – 671 грама. За да съберат количеството мед от 10 000 пчели, излюпен в светли пити, са необходими 50 000 пчели – развивали се в черни пити. За да се изхрани 1 кг пчели в светли пити, пчелите изразходват 2, 5 кг мед, в кафяви – 2, 9, я в тъмни – 3, 7 кг. Дългогодишни наблюдения в Института по пчеларство на Русия показват, че пчелното гнездо, формирано на стари пити, събира с 40 – 47 % по – малко мед в сравнение със зимувалото на качествени пити. Восъкът в тъмните пити съдържа токсини, тежки метали и пестициди, които оказват отрицателно влияние върху здравето на пчелите и качеството на пчелните продукти. В светлите пити пчелите по – рядко страдат от гнилцови заболявания, аскосфероза, вароатоза и нозематоза. Светлите пити по – качествено се дезинфекцират и по – малко се поразяват от восъчен молец. Приведените данни категорично убеждават в предимството на формирането на пчелното зимно кълбо върху качествени /нови/ пити.

Пълната версия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Пчела и кошер“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини