AGviser – българската компания за въглеродно земеделие получи световно признание

Дата:

Компанията стана част от водещия световен форум  London Climate Technology Show

Впечатлен от българската методология  CARBONSAFE е не кой да е, а водещият съдружник в Earthood д-р Кави Сингх. Заедно с неговия екип той ще пристигне в България, за да извърши одитна мисия за валидиране на методологията и верифициране на проекта в периода от 21.11. 2022 до 24.11. 2022 г., което ще даде начален ход на програмата за въглеродни сертификати на CARBONSAFE

„В AGviser ценим всички срещи и беседи с чуждестранни партньори, но оставаме верни на българските компании, с които сме договорили продажбата на бъдещите кредити за въглеродни емисии от български земеделски производители. Това са компании, които ценят българското земеделие и желаят да компенсират своят отпечатък, закупувайки офсети тук – в България,  но от проекти с реално измерени и доказани данни и ползи“, каза Чавдар Маринов, съдружник и административен директор в Agviser.

Екипът на AGviser България – Деница Кирова, Христо Николов и Чавдар Маринов  взе участие в London Climate Technology Show 2022 , което е най-важното изложение и конференция за климатични технологии. Форумът е място за среща на цялата световна верига в сектора, включително правителства, глобални и регионални компании, инвеститори, академични среди, предприемачи и т.н., за да работят в мрежа и да обсъждат начини за смекчаване на климатичната криза чрез устойчиви бизнес решения, революционни технологии и съвременни знания.

Именно на London Climate Technology Show, бе поставено началото на успешно партньорство с одиторите от  Earthood. Организацията е глобален лидер в областта на верификация на въглеродни проекти с над 12 международни акредитации, притежава 5 глобални офиса – във Великобритания, Бразилия, Индия и др., както и екип от над 60 експерти и одитори, които акредитират над 2 000 проекта за компенсиране на въглеродни емисии.


Впечатлен от българската методология CARBONSAFE е не кой да е, а водещият съдружник в Earthood д-р Кави Сингх. Заедно с неговия екип се очаква да пристигне в България и да извърши одитна мисия за валидиране на методологията и верифициране на проекта в периода от 21.11. 2022 до 24.11. 2022 г., което ще даде начален ход на програмата за въглеродни сертификати. Одитната мисия е във връзка с проверка за готовност на системите и процедурите за работа, както и методологията CARBONSAFE.

В рамките на посещението си в Лондон специалистите от AGviser проведоха ползотворни срещи с водещи компании в сферата на търговията на доброволни въглеродни емисии и с одитори от най-висок клас.

Всички събеседници бяха запознати с научната методология на българската високотехнологична компания в земеделието,  собственик на програма CARBONSAFE за управлението, измерването и отчитането на съхранения въглерод в почвата.

Методология, която работи с един единствен консервативен и научно обоснован подход за количествено определяне на органичен почвен въглерод (SOC), който включва: агрономическа преценка за пригодност на земеделските стопанства, специален акредитиран протокол за геореферирано почвено пробовземане с автоматична сонда в три дълбочини, лабораторен анализ на физико-химични показатели на почвените проби, посредством акредитирана лаборатория и изготвяне на индивидуална стратегия за прилагане на научнообосновани, добри земеделски и агролесовъдски практики, както и разработване на индивидуални технологични карти за въглеродно земеделие.


Успешна среща и бъдещо партньорство бе осъществено и с компанията за търговия с въглеродни кредити CEEZER. Компанията е базирана в Берлин, като има представителство в Лондон. Отново впечатлени от точността и консерватизмът на CARBONSAFE, на българската компания бе отправено конкретно предложение за предлагане на техни бъдещи кредити за въглеродни емисии още във фаза развитие на проекта.

Методология, която работи с един единствен консервативен и научно обоснован подход за количествено определяне на органичен почвен въглерод (SOC), който включва: агрономическа преценка за пригодност на земеделските стопанства, специален акредитиран протокол за геореферирано почвено пробовземане с автоматична сонда в три дълбочини, лабораторен анализ на физико-химични показатели на почвените проби, посредством акредитирана лаборатория и изготвяне на индивидуална стратегия за прилагане на научнообосновани, добри земеделски и агролесовъдски практики, както и разработване на индивидуални технологични карти за въглеродно земеделие.

Българската методология, която претендира да бъде верифицирана като  нов стандарт, носи името CARBONSAFE и е регистрирана търговска марка  с подадена заявка за патент за изобретение и полезен модел.

“Наша основна цел е да оказваме методологическа подкрепа на земеделските производители и да им помагаме да формират доход от въглеродните сертификати, които издаваме на база на строго консервативна научно доказана методология“, обясни Чавдар Маринов, съдружник и административен директор в AGviser.

Автоматичното почвено пробовземане се извършва в три почвени слоя: 0-30 см., 30-60 см. и 60-90 см., като се извършва GPS проследяване на хода на пробовземането. Съхранението на данните за извършеното пробовземане, издаването на протокол ,  както и картирането и регистрирането на всички обследвани площи и използването на система за управление на база данни е основен момент в програмата, тъй като представлява неоспорим метод за доказване на реални и количествено измерими резултати – въглеродни кредити.

„В AGviser ценим всички срещи и беседи с чуждестранни партньори, но оставаме верни на българските компании, с които сме договорили продажбата на бъдещите въглеродни емисии от български земеделски производители. Това са компании, които ценят българското земеделие и желаят да компенсират своят отпечатък, закупувайки офсети тук – в България, но от проекти с реално измерени и доказани данни и ползи“, каза Чавдар Маринов, съдружник и административен директор в AGviser
.

Базовата линия на всеки един проект е измерима и се обвързва с т.нар. базова почвена проба. Тук не се използват исторически данни, няма корелации и зависимости – има само точни числа на база лабораторни химични и физични анализи, което е в полза, както на земеделските производители, така и на купувачите на въглеродни кредити, а и на цялото общество.


CARBONSAFE представлява Интегрирана система за администриране, контрол и отчитане (ИСАКО2) на секвестирания въглерод от растителни видове – трайни насаждения, едногодишни култури и други земеделски култури, както и горска растителност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Сподели:

Прочети още

Още новини
Свързани

Чавдар Маринов, Карбонсейф: Бизнесът в България не е подготвен за това, което го очаква

„Земеделието в контекста на Зелената сделка“ беше темата на...

Въглеродът и почвеното плодородие

Все повече се обръща внимание на темата за съдържанието...

Само ползи имат земеделците от въглеродното земеделие

Въглеродното земеделие води само и единствено до подобряване на...

Висококачествените въглеродни кредити – от решаващо значение в битката за климата

В преследване на устойчиви практики, висококачествените въглеродни кредити се...
X
X