Преработватели, пчелари, ягоди и малини в оранжерии, ще бъдат включени в новата помощ за Украйна


Микро, малки и средни предприятия, които преработват селскостопански продукти, могат да получат до 100 хил. лева като еднократно плащане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В момента Наредбата за прилагане на извънредната подмярка по ПРСР е в процес на обществено обсъждане до 27 февруари т.г. от извънредното подпомагане е изключена рибопреработката. Важно условие за кандидатстване по подмярката е предприятията да са работили през 2021 и 2022 г.

Според разпоредбите наредбата извънредно подпомагане ще получат и групи и организации производители, като размерът там е до 17 хил. лева. Това трябва да са групи на производители, признати от министъра на земеделието в следните производствени сектори: зърнено-житни култури; медицински и етерично-маслени култури; картофи; мляко; мед; плодове; зеленчуци. Организациите на производителите също трябва да са легитимни, а секторите, в които те могат да бъдат са зърнено-житни култури и маслодайни култури; медицински и етерично-маслени култури; картофи; мляко и млечни продукти; мед и пчелни продукти; плодове и зеленчуци.

С новата наредба се предвижда извънредно финансиране и за производителите на ягоди и малини в оранжерии, както и за пчеларите, които не са получили подпомагане по подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ за площи с ягоди или малини и са заявили работа и през настоящата стопанска година. Те могат да получат до 15 хил. лева извънредно подпомагане, а пчеларите получават ставки според броя на пчелните семейства, регистрирани в животновъдния обект – до 19 бр. – 100 лв.; от 20 бр. до 49 бр. – 300 лв.; от 50 бр. до 99 бр. – 680 лв.; от 100 до 149 бр. – 1200 лв.; от 150 до 249 бр. – 1700 лв.; равен на 250 бр. и над 250 бр. – 3650 лв.

Очаква се кандидатстването да бъде в края на март 2023 г, а плащането на помощите – до средата на октомври т.г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини