В царството на зеленчуците полиплоидията е често срещана

Благодарение на нея растенията са се адаптирали и диверсифицирали

Повечето растения имат няколко хромозомни набора в клетките си, в резултат на еволюционни мутации в техните предци. Така удвоеният набор хромозоми, предназначен за две клетки, остава в една. Това състояние, когато кариотипът има в повече цели хаплоидни набори хромозоми, се нарича полиплоидия. При три хромозомни набора (3n) тя се нарича триплоидия, при 4n – тетраплоидия, при 5n – пентаплоидия и т.н. Повече резервни хромозоми означава и повече гени. Това позволява резервните локуси* от гени да мутират и еволюират, като извършват нови действия, докато старите гени работят по вече зададените дейности. Пример за такова еволюционно развитие има при доматите, както и при кореновата система на растенията от семейство Бобови, която е гостоприемник на азотофиксиращи бактерии.
Благодарение на тази склонност на растенията към полиплоидия сега наблюдаваме изключително разнообразие от растителни видове. Знае се, че след измирането на динозаврите в края на периода креда растенията разширяват ареала си по цялото земно кълбо, като настъпва тяхната изключителна диверсификация. Kevin Vanneste от Института по биотехнологии в Гент, Белгия, и неговите колеги се опитали да разберат дали полиплоидията е помогнала по времето на периода креда за повсеместното разпространяване и диверсификацията на растенията.
Д-р Vanneste и екипът му успели чрез молекулярни часовници, отчитащи ръста на мутацията в ДНК, да проучат пълния хромозомен набор на 41 вида растения, всички от различни групи. Благодарение на този механизъм те установили и времето на мутация и открили 24 примера на полиплоидия при тези видове. Така повече от 12 примера на полиплоидия се оказали от или малко след периода креда. По този начин учените доказали, че благодарение на това си свойство в края на периода креда, след измирането на динозаврите, те са се запазили и диверсифицирали.

________________
* локус означава определено местоположение в една хромозома, например на даден ген или на даден биомаркер
Farmer Weekly

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини