За първи път стартира прием по оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“

Приемът на оперативни програми ще се проведе в периода 02 – 13 октомври 2023 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за първи път ще стартира прием по оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Той ще бъде с бюджет от 360 хил. лв. за тази година, като за петгодишния период на прилагане на програмите стойността е 1,8 млн. лв.

За финансиране по оперативните програми ще могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните.

Приемът ще се проведе в периода 02-13 октомври 2023 г. Той ще се осъществи по реда и условията на Наредба № 13 от 01.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. Припомняме, че в нормативната уредба са посочени допустимите бенефициери, общите изисквания, на които трябва да отговарят, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка една от тях са разписани видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане. Подробно е представен и редът за изплащане на финансовата помощ, проверките на които подлежат сдруженията, както и условията за сключване на договори за  отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“.

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“. Комуникацията с кандидатите ще бъде изцяло по електронен път чрез нея.

С прилагането на Наредбата се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани. С текста на заповедта може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини