Еврокомисията обяви осемте победители във второто издание на Европейските награди за биологични производители

Еврокомисията оповести днес осемте победители във второто издание на Европейските награди за органични продукти. Подобно на миналогодишното издание, тазгодишните победители са различни участници от европейския органичен сектор, които представят отлични постижения по веригата на биологичната стойност. Наградите на ЕС за органични продукти също така отбелязват честването на Европейския ден на органичните продукти – инициатива, започната от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия през 2021 г.

Тази година са били получени близо 100 кандидатури от цяла Европа, като са избрани 24 кандидати от 11 държави от ЕС. Европейските награди за органични продукти се състоят от 7 категории и 8 индивидуални награди. Те признават отлични, иновативни, устойчиви и вдъхновяващи проекти, създаващи истинска добавена стойност за биологично производство и консумация. Наградите се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, „Копа-Коджека“ и IFOAM Organics Europe, с подкрепата на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Бяха връчени осем награди:

„Най-добър органичен фермер (жена)“ е Клара Бенито Пачеко от Испания, която управлява обширна органична ферма за кози, хранени изключително с местна трева. Нейното свободно пасящо екологично стадо допринася за биоразнообразието. Благодарение на технологиите за виртуални огради и използването на GPS нашийници, възрастните животни могат да пасат свободно, тъй като вече не са необходими физически огради, което допринася за улавянето на въглерод в пасищата.

„Най-добър органичен фермер (мъж)“ е Томас Мосхос от Гърция, който заедно с брат си управлява семейна органична животновъдна ферма в Кастория, специализирана в отглеждането на овце и производството на млечни продукти. Той прилага нови методи на земеделие, подобрявайки почвата и кръговрата, което в замяна води до по-високо органично вещество в почвата и добиви.

„Най-добрият органичен регион“ е Бургенланд в Австрия, който се е превърнал в модел за подражание на сцената на органичното преобразуване благодарение на научното прилагане на стратегията „Bioland Burgenland“. Стратегията има за цел не само да увеличи дела на земеделската земя, обработвана по биологичен начин, до 50 процента до 2030 г., но и да подобри цялата верига за доставки на органични продукти, включително за регионалните столове, бюфети и училища.

„Най-добрият органичен град“ е Виена. Австрийската столица произвежда органични селскостопански продукти за жителите си от своите 44 000 хектара гори и земеделска земя в широкообхватната си концепция за биологично производство „от фермата до трапезата“. Благодарение на тази инициатива местната икономика се укрепва чрез регионалната верига за стойност, която осигурява подкрепа за устойчиво земеделие и диети.

„Най-добрият органичен био регион“ е Иданха-а-Нова в Португалия. Екорегионът е най-голямата площ земеделска земя за биологично земеделие в страната, подкрепяща проекти, които укрепват късите вериги на доставки и увеличават предлагането на органични продукти.

„Най-доброто малко и средно предприятие за преработка на органични храни“ е „Дъ мери мил“ (The Merry Mill) от Викарстаун, графство Лийш, Ирландия. Семейната органична ферма произвежда гама от органични храни без глутен в затворена система. За да управлява целия процес от началото до края и да гарантира, че няма кръстосано замърсяване с други зърна, фирмата е построила първата в Ирландия мелница за органичен овес без глутен.

„Най-добрият органичен търговец на дребно“ е „Гут Вулксфелде“ (Gut Wulksfelde) от Тангщед, Хамбург, Германия. Компанията управлява селскостопански магазин с площ от 600 квадратни метра, продаващ продукти от собствената си органична ферма с площ от 450 хектара и над 50 вида зеленчуци. Освен че продава повече от 8000 органични хранителни продукта, магазинът разполага с пекарна и ресторант, награден със зелена звезда Мишлен.

„Най-добрият органичен ресторант/услуга за храна“ е Луфтбург – Коларик (Luftburg – Kolariks Freizeitbetriebe GmbH) във Виена, Австрия, който е най-големият напълно сертифициран органичен ресторант в света с екологична и социална устойчивост в основата на неговата философия. Носител на няколко австрийски награди, той използва възобновяема енергия и има за цел да минимизира отпечатъка си върху околната среда, където е възможно.

Контекст

Биологичното земеделие е една от успешните истории на земеделието в ЕС. То представлява привлекателен сектор за земеделските стопани в Съюза, носейки екологични, икономически и социални ползи. Като такова, насърчаването на биологичното производство също е важна характеристика на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразие. Следвайки Плана за действие на ЕС за развитие на биологичното производство, приет през 2021 г., Комисията работи за по-нататъшно насърчаване на ползите от биологичното производство.

Делът на земеделската земя в ЕС за биологично земеделие вече се е увеличил с повече от 50 процента в периода 2012-2020 г., с годишно увеличение от 5,7 процента. В настоящата Обща селскостопанска политика (ОСП) всичките 28 стратегически плана включват финансиране в подкрепа на биологичното земеделие. На ниво ЕС се очаква около 10 процента от общата земеделска площ да получи подкрепа от ОСП за биологично земеделие през 2027 г., което е удвояване в сравнение с 2020 г. Тази подкрепа, заедно с мерки за насърчаване на допълнителни инвестиции в биологично земеделие, ще играят важна роля за постигане на целта на ЕС за покриване на поне 25 процента от общата земеделска площ с биологично земеделие.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини