Последен ден за корекции в документите по няколко екосхеми

Днес, 09.10.2023 г. е последният ден, в който е отворен допълнителният достъп до електронните формуляри с плановете, които кандидатите по интервенциите на директните плащания за Кампания 2023 могат да предоставят или коригират в Системата за електронни услуги (СЕУ).
Функционалностите в СЕУ са налични по:
– Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП)
– Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП)
Отворена е и формата за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения – в плододаване или все още неплододаващи по интервенцията за плодове (ИП).
Коректно попълнените, подписани и прикачени в СЕУ форми, следва да бъдат в краен статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.
При изготвянето и/или редактирането на таблиците, те трябва да бъдат отново подписани от компетентно лице (агроном, зооинженeр, ветеринар) и прикачени в СЕУ, ведно със сканираната диплома на подписалия плана.
Отворената функционалност в СЕУ позволява на бенефициерите, които не са успели да изготвят и подадат съответния план/справка в срока до 14 август 2023 г., сега да го направят, както и да се редактират вече създадените такива.
Предаването на готовите документи не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини