ОДБХ-Кърджали констатира огнище на бруцелоза в село Бенковски, община Кирково

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали констатира огнище на бруцелоза по едрите преживни животни (ЕПЖ) в стопанство в село Бенковски, община Кирково. Заболели са 18 от общо 47 животни, отглеждани в обекта.

Заболяването е установено в резултат на проведените профилактични мероприятия в изпълнение на Програмата за надзор на болестта бруцелоза по едрите преживни животни в България.

Извършено е евтаназиране на заболелите животни, при спазване на всички изисквания за хуманно отношение към животните, като същите са предадени за обезвреждане на екарисаж на 18.10.2023 г.

Във фермата, както и в останалите обекти в населеното място, които отглеждат едри преживни животни, ще бъдат изпълнени всички мерки, съгласно програмата, за да не се допусне разпространение на болестта. Ще се извършва и регулярно пробовземане с превантивна цел.

Бруцелозата е заболяване, което би могло да засегне здравето на човека, поради което в случай на констатирането му при животни незабавно се предприемат мерки, с цел ограничаване на разпространението. При спазване на хигиенните норми и достатъчна термична преработка млякото и месото от заразените животни не носят здравен риск за човека.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини