МЗХ отговаря: Плащанията по ПНДЖ1 са драстично намалени заради новата референтна година

Подпомагането на земеделските стопани в сектор „Животновъдство“ по линия на директни плащания се осъществява изключително с европейски средства. Като допълнително подпомагане към сектора е схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството, която се разплаща с национални средства от бюджета на Република България.

Схемата за Преходна национална помощ за говеда и биволи осигурява подпомагане за животни, за които през 2013 г. са одобрени национални доплащания, които са  приложени и през следващата 2014 г. От 2015 г. схемата се прилага като преходна национална помощ за ефективно подпомагане на животновъдите.

Министерство на земеделието и храните отстоя позицията си за продължаване на подпомагането по преходната национална помощ за говеда и биволи и през новия програмен период. От 2023 г. схемата е част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, като условията за предоставяне на преходна национална помощ са идентични с прилагането през предходния програмен период, като чрез прилагане на дерогацията,  референтната дата е променена на 31.12.2018г.

Бюджетът за подпомагането с преходна национална помощ е фиксиран в Регламента за Стратегическите планове по ОСП – 2115/2021г.  с отделен финансов пакет за всеки специфичен сектор и представлява намаляваща сума с 5% за периода 2023-2027г. Съгласно разпоредбите на регламента,  за кампания 2023 бюджетът е в размер на 50 % от бюджета за преходна национална помощ, който е определен от Комисията през 2013г. Говедата и биволите се подпомагат с бюджет за 2023г. в размер на 16 394 500 евро.

Подпомагането за говеда и биволи се определя на база на броя на заявените за подпомагане животни. За да получат подпомагане по схемата земеделските стопани трябва да отглеждат поне 50 % от броя на животните, към посочената референтна дата.

В резултат от промяната на референтната дата значително се увеличи броят на животните, които имат право на подпомагане, като за  Кампания 2023 това са 409 224 говеда и 14 580 биволи, отглеждани от 6 065 земеделски стопани.

За сравнение през 2022 година подпомагане се получили 3 463 земеделски стопани за 160 442 броя  говеда и 3 227 броя биволи.

През 2023 година са подпомогнати с 75 % повече земеделски стопани и с 258 % повече животни, което при  този бюджет се отразява пропорционално на намалението на подпомагането.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини