НСИ: 1511 лева е средната брутна заплата в селското стопанство през юли-септември

1511 лева е средната месечна брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през третото тримесечие на 2023 г. Тя е със 105 лева (7,5%) по-висока спрямо второто тримесечие (април – юни), когато е била 1406 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в тази дейност е била 1368 лева, което е със 143 лева в сравнение със същия период на тази година.

В страната средната месечна брутна заплата е 2000 лева. През второто тримесечие е била 1957 лв., а през третото тримесечие на миналата година 1743 лв., съобщава Националният статистически институт (НСИ). Спрямо предходната година увеличението е с 14,7%

През третото спрямо второто тримесечие най-висок скок в заплатите има в „Държавно управление“ (+13,4%), „Образование“ (+12,2%) и селско, горско и рибно стопанство.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ – с 20.3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 19.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.3%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния – с 14.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г.
намаляват с 34.1 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2.30 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.8%, в „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.7%, и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение с 1.1% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална
работа“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини