Декодиране на химията на почвените биотични взаимодействия

Почвените организми играят критична роля в почвообразуването и стабилността, като са включени в крехка мрежа от надземни взаимодействия.
Дейността на специфични групи организми може да се наблюдава и характеризира по вертикален градиент в ризосферата:

ПЪРВИЧЕН КОРЕН

Функция: закотвяне, транспорт
Защита срещу насекоми и патогени: (↑) висока
– Повечето тревопасни насекоми се срещат в горния хоризонт на почвата, взаимодействайки с главните корени.
– Насекомите могат да бъдат привлечени или отблъснати от вторичните метаболити на корените.
– Основните корени са силно защитени от химикали срещу насекоми и патогени.

СТРАНИЧНИ КОРЕНИ
Функция: транспорт, усвояване на хранителни вещества и вода
Защита срещу насекоми и патогени: (±) умерена
– Сглобяването на микробиома обикновено е по-детерминистично (напр. повлияно от конкуренция и хищничество).
– Растенията, отгледани върху неродствени ексудати, образуват повече странични корени в сравнение с тези, отгледани близо до автоложни ексудати (родствено разпознаване).

ФИНИ КОРЕНИ
Функция: усвояване на хранителни вещества и вода
Защита срещу насекоми: (↓) ниска/ защита срещу патогени: (↑) висока
– Патогенните нематоди и микроби по растенията обикновено проникват от фините корени и са най-уязвимият орган.
– Наранените корени отделят химикали, които могат да привлекат патогенни нематоди и гъбички.
– Полезни микроби, като микоризни гъби, ризобии и бактерии, стимулиращи растежа на растенията (PGPR), взаимодействат силно с фините корени.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини