Изплатените средства по мярката заради войната в Украйна до този момент са 381,719 млн. лв

Утвърденият бюджет по мярката е 426 млн. лв., като 204 млн. от тях са насочени към сектор Животновъдство и 222 млн. към сектор Растениевъдство. Остатъкът от средства по мярката са 44,280 млн. лв. Това стана ясно по време на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание.
Бенефициерите, достигнали досегашния таван от 250 000 евро по мярката, ще получат доплащане с решение на ЕК за увеличаване на тавана по помощта до 280 000 евро. Достигналите тавана по мярката са 92, като след прилагане на новия таван те ще станат 81. За доплащане ще бъдат необходими 5 млн. лв.
По време на заседанието изпълнителният директор на ДФЗ – РА Георги Тахов заяви, че изплащането на тези средства може да стане след пренотификация от страна на МЗХ и след вземане на решение на УС за изменение на указанията от гледна точка на новия праг. Едната хипотеза е тези пари да бъдат изплатени на всички бенефициери по подмярката, които са между 35-36 000 или ДФЗ да ги насочи към конкретен сектор. Изплащането на средствата ще започне след приключване на процедурите, каза още Тахов.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини