Ръководство за добри практики в областта на агросоларите

„Агросолар“ – ръководството на SolarPower Europe за добри практики в областта на агросоларната енергия е вече достъпно за разработващите соларни проекти и занимаващите се със селско стопанство в България.

Докладът, в който подробно са описани най-добрите практики за използване на соларни инсталации в хармония със селскостопански дейности, вече е преведен на български език от Българската асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ).

Ръководството предоставя насоки за внедряване на устойчиви практики в областта на агросоларите за заинтересованите страни от соларната индустрия; той също така е насочен към по-широки групи от заинтересовани страни и служи като информационен инструмент за агросоларния сектор.

Подходът на двойно използване на земята отговаря на нуждите за производство на възобновяема енергия, като същевременно повишава стойността на селскостопанското производство. По-конкретно, той улеснява мерките за адаптиране към климата и повишава устойчивостта на селскостопанския сектор към климатични кризи, като осигурява оптимална защита на културите при екстремни метеорологични условия.

Други ползи включват повишаване на ефективността на земята, повишаване на ефективността на водните и други природни ресурси, подобряване на добивите, здравето на почвата и увеличаване на биоразнообразието. Едновременно с това агросоларите могат да стимулират местната икономика и да подпомогнат развитието на селските райони. За да се максимизират тези ползи, трябва да се следва концепцията за устойчиво земеделие. За да се гарантира високо качество на агросоларните проекти, е необходимо да се вземат предвид адекватното планиране и проектиране на ранен етап, както и през цялата фаза на разработване и експлоатация на проекта.

Ръководството може да бъде разгледано тук

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини