Зам.-министър Йоцев: МЗХ подготвя нормативни промени за подобряване на достъпа на пазара за повече производители

Министерство на земеделието и храните подготвя нормативни промени по отношение доставките на първична земеделска продукция, така че да се урегулират по-добре отношенията между  операторите по веригата. Убедени сме, че с тези промени ще се подобрят възможностите за достъп до пазара на повече производители. Това информира заместник – министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на 17-ти Коледен форум „Да! На българската храна“, организиран от Стандарт медия в София.

Акцент в дебатите, който премина с широк кръг участници от законодателната, изпълнителната власт и бизнеса, бяха и теми, свързани с очакванията на хранителната индустрия за облекчаване на  административната тежест и продължаване на добрите практики за участие в процеса на изготвяне и съгласуване на водените политики в сектора. Във връзка с обсъжданата тема за демографската криза, която се отразява и на работната ръка, заета в земеделието, заместник-министърът информира, че тече интензивна комуникация с Министерство на труда и социалната политика за съвместни мерки за стимулиране и задържане на младите хора чрез създаване на атрактивни условия за труд в страната като алтернатива на работа извън нея. „Вече сме поканили колегите от Българска аграрна камара да се включат в разговорите, ще поканим и останалите подсектори да  участват, за да потърсим заедно решения на проблемите с работната ръка“, посочи зам.-министър Йоцев.

По време на форума беше поставен въпрос и за постигнатия напредък по прилагане на новия Стратегическия план за земеделието и селските райони, както и за необходимостта от дългосрочна  предвидимост. Представители на законодателната и изпълнителна власт посочиха постигнатото по изпълнение на Меморандума на Правителството със земеделските производители, като специално внимание бе обърнато на създадената допълнителна подкрепа над договорените тавани по украинската помощ.

Сред обсъдените теми бе необходимостта секторът да се подготви за времето, когато Украйна бъде пълноправен участник на общия пазар на ЕС, което се очаква да наложи сериозни реформи в ОСП. Това  според зам.-министър Йоцев, изисква още отсега сериозен анализ и да бъдат разработени  национални мерки, за да се подкрепят  българските фермери и да останат конкурентни на пазара.

Заместник-министър Йоцев връчи една от традиционните награди на медията „Защитник на традициите“ за възраждане производството на сирене Дунавия на „Ненко Трифонов Фуудс“, мандра Ведраре.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини