Таванът на държавната помощ de minimis се увеличава до 300 000 евро

Европейската комисия прие два регламента за изменение на общите правила за малки суми помощи (Регламент de minimis) и за малки суми помощи за услуги от общ икономически интерес, като обществен транспорт и здравеопазване.

Според първия регламент, касаещ държавната помощ de minimis, от 1 януари таванът се повишава от 200 000 на 300 000 евро за едно предприятие. Причината за увеличението е инфлацията. Както и досега новата сума ще е сумарна за три поредни години.

За доставчиците на услуги от общ интерес като транспорт или здравни услуги лимитът се вдига от 500 000 на 750 000 евро.

Новите тавани ще се прилагат до 31 декември 2030 г.

От 1 януари 2026 г. Европейската комисия ще изисква всички малки помощи да се вписват в специален регистър за целите на отчетността.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини