ЕК дава крачка назад: Предлага облекчение към някои изисквания за фермерите

Новината:

Днес Европейската комисия предлага да се позволи на земеделските стопани от ЕС да имат право да се отклонят от определени селскостопански правила и изисквания с времетраене една година.

Смисълът е фермерите в общността да се възползват от дерогациите за 2024 г., които са част от правилата на ОСП, които ги задължават да поддържат определени площи като непроизводителни.

Предложението на Комисията е изпратено днес до държавите-членки и те трябва да го гласуват на заседание на комисията.

Това представлява

първи конкретен политически отговор  на ЕК за справяне от страна на производителите с опасенията за доходите им

Това е и един вид отговор на исканията, претендирани от някои  държави-членки на заседанията на Съвета по земеделие за облекчавания на изискванията към задължителните стандарти.

За да получат подкрепата на ОСП, на която имат право, е известно, че фермерите трябва да спазват подробен и нелек набор от девет стандарта, определени като полезни за околната среда и климата.

Този принцип на обвързаност със земеделски условия им се налага на близо 90% от използваната земеделска площ в ЕС и играе важна роля за внедряването на устойчиви земеделски практики.

Но наборът от стандарти, наречен GAEC или  „добри селскостопански и екологични условия“ поставя доста нови и сложни изисквания.

Например стандартът GAEC 8 изисква, наред с други практики, да има отделяне на минимален дял от обработваема земя за непродуктивни площи или елементи. Последното обикновено се отнася до земя, оставена под угар, но също така и за елементи от рода на живи плетове и дървета. Фермите с по-малко от 10 ха обработваема земя обикновено са освободени от това задължение.

Но днес Комисията предоставя възможност на всички земеделски стопани в ЕС да бъдат освободени от това изискване и да продължат да отговарят на условията за основното си директно плащане по ОСП.

Кое е новото?

Вместо да държат угар или непродуктивна земя на 4 % от своята обработваема земя, земеделските стопани от ЕС, отглеждащи азотфиксиращи култури (като леща, грах или фии) и/или междинни култури на 7 % от своята обработваема земя, ще могат да се смятат за отговарящи на изискванията.

Междинните култури, които са растения, които се развиват между две основни култури, ще могат да служат като фураж за животни или като зелено торене.

Използването на азотфиксиращите култури и междинните култури носи редица ползи за околната среда, за здравето на почвата, включително за биологичното разнообразие, и за ограничаване на измиването на хранителни вещества от почвите. Културите трябва да се отглеждат без третиране с продукти за растителна защита, за да се запази екологичната амбиция на ОСП.

Сегашното предложение на Комисията е много внимателно преценено, за да се осигури точният баланс между предлагането на подходящи облекчения за земеделските производители, изправени пред множество кризи, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвата, от друга страна.

Мярката ще бъде гласувана през следващите дни и седмици от  държавите-членки

събрани на заседание на комисията.

След това ЕК ще пристъпи към официално приемане на предложението. Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 януари 2024 г.

Държавите членки, които желаят да приложат дерогацията на национално ниво, трябва да уведомят Комисията в рамките на 15 дни, за да могат земеделските производители да бъдат информирани възможно най-скоро за новите отстъпки спрямо тях.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че земеделските производители са гръбнакът на продоволствената сигурност на ЕС и сърцето на европейските селски райони. Трайният ангажимент на Комисията към тях се изпълнява чрез бюджета за ОСП на стойност 386,7 милиарда евро, който помага за стабилизиране на доходите им, като същевременно възнаграждава усилията им по отношение на климата и устойчивостта.

Днешната мярка обаче им предлага и допълнителна гъвкавост във времена на множество предизвикателства, за които държавите ще решат дали да се възползват.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини