Определени са ставките по десетте интервенции за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2023

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев бяха определени ставките за подпомагане по десетте интервенциите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2023, съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027.

По-висок размер на подпомагането на ниво стопанство,  в сравнение с Кампания 2022  е определен за малките и средни земеделски стопанства – за първите 150 говеда и биволи и за първите 300 овце и кози.  Размерът на подпомагането по всички интервенции е над индикативните ставки, определени в Стратегическия план за Кампания 2023г. Земеделските стопани ще получат подпомагане за  над 296 хил. говеда и биволи и над 362 хил. овце и кози, за които са реализирали на пазара мляко и животни. Подпомагането на земеделските стопани за Кампания 2023 е при нови правила за допустимост и контрол на фермите.

Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони за 2023 г. е 277,29 лв.

По интервенцията за обвързано подпомагане за млечни крави, за първите 150 животни в стопанството, ставката е в размер на 328,26 лв., а за над 150-тото животно подпомагането е определено на стойност от 262,61 лв.

Обвързаното подпомагане за овце и кози в планински райони е 49,97 лв. на животно.

При биволите, обвързаното подпомагане ще бъде в размер на 406,67 лв. на животно за първите 150 (включително), като за над 150-тото допустимо животно е 325,33 лв.

Ставката за крави от застрашени от изчезване породи за 2023 г. е 198,47 лв. на животно за първите 150 (включително). Подпомагането на животно за над 150 броя е 158,77 лв.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи за 2023 г., размерът на подпомагането за първите 300 животни е 53,75 лв., а за над 300-тото животно е 42,99 лв.

За обвързано подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми за 2023 г., за първите 300 животни включително ставката е 87,70 лв., а за над 300 животни е 70,15 лв.

За месодайни крави, включени в развъдни програми за 2023 г., е определено подпомагане в размер на 393,78 лв. за първите 150 животни включително, а за над 150-тото допустимо животно е 315,02 лв.

За месодайни крави, всеки стопанин ще получи по 262,17 лв. за първите 150 (включително) животни и по 209,74 лв. за над 150-тото.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми за 2023 г., стопаните ще получат по 483,65 лв. на животно за първите 150 включително, а за над 150-тото допустимо животно, подпомагането е 386,92 лв.

Държавен фонд „Земеделие“ предстои днес да извърши плащанията по схемите за обвързано подпомагане за животни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини