Земеделските стопани могат да заявят калибриране на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита на място в стопанствата си

Земеделските стопани могат да заявят калибриране на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита на място в стопанствата си. Изискванията и редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) са посочени в Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. на МЗХ.  Според документа собствениците на оборудването трябва да се свържат с териториалните звена на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ – Център за изпитване и сертифициране в гр. Русе или в гр. Пловдив и да заявят извършване на проверка, като попълнят заявка.

След изготвяне на график, на място в стопанствата се изпраща екип, който разполага с мобилни станции, напълно оборудвани с необходимите измервателни средства за проверка на изправността и безопасността на ОППРЗ. Времетраенето за проверка на всяка машина е в интервал от 90 до 120 мин.

При успешно преминала проверка на собствениците се предоставят удостоверение и стикер за преминала проверка за техническа изправност, по отношение на здравето на оператора и защита на културите и околната среда.

Съгласно Наредба № 5 периодичните проверки на ново оборудване за прилагане на продукти за растителна защита се извършват до 5 години след закупуването му. След 2020 г. е въведено изискване оборудването да се проверява на всеки 3 години.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини