ДАНС констатира в годишен доклад за земеделието 2023 това, което си знаем

Тъй като земеделието е една от стратегическите дейности и цели, то също попада в годишните доклади на ДАНС.

За 2023 г. агенцията е установила, че секторът е страдал от увеличен внос на нерафинирано слънчогледово масло от Украйна и продължаващ увеличен внос на суровини за хранителната промишленост.

Увеличени са били и опитите за незаконен внос и разпространение на забранени за употребата в Европейския съюз препарати за растителна защита.

Вносът на евтини плодове и зеленчуци от съседни държави е продължил да създава значими затруднения при реализацията на българската продукция.

Развитието на сектора е силно затруднено и от дефицит на работна ръка и недостатъчното подпомагане, нарушената логистика, наличието на прекупвачи, както и трудностите при договарянето с големите хранителни вериги.

За негативното въздействие върху поливното земеделие в страната са имали значение значителната амортизация на каналите и съоръженията, честото авариране, високите загуби на вода и ниският коефициент на полезно действие на държавната хидромелиоративната система.

Земеделските производители продължавали да разчитат основно на държавна подкрепа за възстановяване от неблагоприятни събития като градушка, а застраховането в сектора оставало на много ниско ниво в сравнение със средните европейски нива, и се ползвало с ниско доверие.

И по-нататък са изредени все неща, които си знаем и които могат да се съберат само на базата на медийните публикации, като опитите за злоупотреби с европейски средства за подпомагане, в т.ч. за деклариране на недействителен брой отглеждани животни с цел получаване на субсидия за глава добитък и за осигуряване на достъп до по-големи пасищни площи,  пак с цел усвояване на  финансова помощ.

Продължили са опитите за бракониерски риболов в Черно море и язовири в страната, а ефективното  противодействие е било затруднено от кадрови, финансови и материално-технически дефицити на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

В хранително-вкусовата промишленост е налице тенденция за увеличаване на вносните суровини с цел намаляване на разходите, като едновременно с това имало случаи на прикриване на произхода и съдържанието им.

Актуални през 2023 са били проблемите с опазването на горския фонд от незаконна сеч, както и нарушенията и недостатъчната конкуренция при процедурите за възлагане на дърводобив и за продажба на дървесина.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини