НЦЖЗ – Смолян организира безплатни демонстрации за планински фермери, поема им и пътните разноски

Темите са посветени на иновативните решения в животновъдството и земеделието в Родопите“

Научният център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) – Смолян, ще проведе демонстрационни дейности по проект, финансиран от ПРСР 2014-2020 г., по който работи и който е посветен на иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите.

Организираните демонстрации ще се проведат на следните дати:

На 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. на тема: „Нови технологични решения в пчеларството“. 

Ще бъде обсъдена ролята на медоносната пчела в опрашването на селскостопанските култури и диворастящите видове, както и изборът на система на отглеждането на пчелни семейства в Дадан – Блатови, двукорпусни или многокорпусни кошери.

Ще се покаже и работа с иновативен кошер Apistandard през различни периоди на отглеждане на пчелните семейства и комбинирането на различните съставни части на кошера. Лектор е доц. д-р Росица Шумкова.

На 28.06.2024 г. /петък/ от 09:00 ч. темата ще бъде „Технология за отглеждане на говеда при планински условия в България”. 

Ще бъде обяснено балансираното хранене на говедата във фермата и на пасището и как се определя  състоянието на пасищата за нуждите на говедовъдството.

Животновъдите също ще чуят за управлението и поддържането на производствения капацитет на едно пасище.

Ще се покажат и видове сензори за идентификация и за наблюдение на говедата, както и носими сензори върху животните.

Демонстрация ще има и на системите за електронна идентификация /EId/, както и представяне на иновативни системи за управление и утилизация на оборския тор с цел намаляване на въглеродния отпечатък от говедовъдството. Лектори са проф. д-р Цонка Оджакова и ас. д-р Иван Механджийски.

На 06.07.2024 г. /събота/ от 10:00 ч. и на 13.07.2024 г. /събота/ от 10:00 ч. демонстрацията ще бъде с фокус върху „Екологосъобразно отглеждане на дребноплодни овощни видове”.

Ще се говори за избора на сортове и агроекологичните  изисквания. Овощарите ще научат повече за видовете дребноплодни овощни култури, техните биологични особености и екологични изисквания.

Ще бъдат споделени добри практики при отглеждане на културите – растителна защита, торене, поддържане на почвената повърхност, резитбени операции и основни принципи при резитбата на дребноплодните овощни. Лектори са ас. д-р Елица Атанасова, доц. д-р Емилиян Попеску.

Важно!

Всички фермери, които желаят да присъстват на демонстрациите трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства. Необходимо е те да попълнят предварително карта за участие, която могат да изпратят сканирана на e-mail: [email protected] или да я предадат лично в административната сграда на НЦЖЗ –   Смолян.

Участието в демонстрационните дейности за регистрираните земеделски стопани е напълно безплатно. На всички участниците в демонстрацията ще бъдат осигурени кафе паузи и обяд и ще им бъдат възстановени транспортите разходи – за гориво /при представен голям талон на автомобила и фактура за гориво от деня на демонстрацията/ или автобусен билет.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини