ЕК одобри фламандска схема на стойност 60 милиона евро за компенсиране на животновъдите за доброволно и окончателно отказване от животновъдството

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, фламандска схема на стойност 60 милиона евро за компенсиране на животновъдите за доброволно и окончателно отказване от животновъдството, насочена към намаляване на отлагането на азот в природозащитните зони във Фландрия.

Схемата, която ще продължи до 31 декември 2027 г., ще бъде отворена за микро или малки и средни животновъди във Фландрия, които доброволно и безвъзвратно се отказват от животновъдството в специални защитени зони или където натоварването на техните обекти с отлагане на азот достига определено ниво.

В рамките на схемата, която се състои от три мерки, помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Първата мярка компенсира всички бенефициери на схемата за до 120% от загубите, понесени поради закриването на капацитета на фермата, които се отнасят до стойността на активите (като сгради, материали и животни), разходите за разрушаване на селскостопански сгради и разходите за обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение на засегнатите служители. По другите две допълващи се мерки земеделските стопани могат да получат допълнителна подкрепа под формата на i) компенсация в размер до 10 000 евро за бизнес консултации и ii) инвестиционна помощ за преминаване към растениевъдство в размер до 40 % от разходите (65 % за млади земеделски стопани) и за максимален размер на помощта, равен на 600 000 евро на бенефициер.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини