Без помощ в администрирането на СЕУ на ДФЗ безброй стопани трудно ще се оправят

. На това се дължат пропуснати срокове за възражения, но и изгубени плащания, казват от ДФЗ

От 2023 г., откакто започна да действа Системата за мониторинг на площ (СМП), ангажиментите на земеделските стопани не само многократно се увеличиха, но и изискват определен вид немалка грамотност и реагиране в сложни ситуации.

Естествено не всеки го може, заради което се отчита, че казусите при заявяването на площите или интервенциите вече създават още по-многобройни проблеми на мнозина. С някои от тях не могат да се справят и служителите на общинските служби, които твърдят, че трудно ги решават без методически указания „отгоре“.

Днес казусите при проблемите със заявяването на площите и интервенциите рязко се увеличиха и с новите еко схеми.

Тези всички казуси при трудности със заявяването днес трябва да бъдат решавани в другата система – СЕУ на ДФЗ. Но за целта е необходимо тя да се познава много добре от всеки фермер, да се влиза и излиза с лекота без човек да се плаши от нея и стресира.

Информацията, която тази система СЕУ обхваща и отчита,  вече е вкарана в обсега на един изцяло автоматизиран процес и се управлява от него.

Той работи изцяло въз основа на зададените му параметри, индекси и маркери, които пък са следствие на периодичните сателитни заснемания.

Фермерите трябва да знаят, че СМП не измерва парцели, в което се заблуждават мнозина. А тя просто констатира всички подлежащи на мониторинг условия за допустимост! Тоест СМП е тази, която отчита наличието на съответствие или несъответствие.

Всички резултати, които се получават от СМП в крайна сметка се визуализират в индивидуалните профили на всеки един земеделски стопанин – бенефициент.

Но през изминалата кампания 2023 например, по данни на ДФЗ, доста от земеделските производители, по различни причини, но най-вече заради непълно познаване, са направили фатални пропуски. Немалко фермери са пропуснали да забележат и спазят сроковете, в които са имали право да възразят за нещо през СЕУ.

Според експертите от ДФЗ именно заради това са били санкционирани или не са оторизирани справедливо всичките им полагащи се плащания.

Тепърва предстои системата СЕУ да се зарежда и с нови резултати от мониторинга, което също ще изисква нова бърза реакция от страна на фермерите, и то в срок. За това ги предупреждава адвокатската кантора „Москови“, която гарантира, че

може да им съдейства по отношение на едно пълно администриране в профилите им в СЕУ

 Естествено решението е тяхно, но ще бъдат изцяло облекчени. Освен това може да им се направи и  абсолютно пълен и детайлен  анализ на стопанството, на базата на който те най-правилно и успешно да кандидатстват, като изберат и изпълнят поетите ангажименти без грешка.

Това важи и за ангажиментите по екосхемите за 2024 г., така че да не пропуснат някоя схема или да не отбележат излишна, която няма да могат да изпълнят.

 Какво трябва да знаят фермерите

СМПСистемата за мониторинг на площ не измерва парцелите. Тя констатира всички монитируеми условия за допустимост и наличието на съответствие или несъответствие.

Тя вече е усъвършествана и ако досега отчиташе на база проверки на място и 5% извадка, както и работеше с моментни картини и визуални проверки ограничени във времето, то сега в нея са включени всички земеделски стопани в ЕС. Работи на база регулярно наблюдение, целогодишен процес и без проверки на място, а чрез графичното очертаване на даден земеделски парцел за допустимост. Тя замести  теренните проверки.

СЕУ на ДФЗ пък работи вече с карта с актуализирани ортофото изображения, които са растерни и се подновяват.

Казус: Но тъй като браузърите на СЕУ кешират информацията за изображенията, за известно време може да се наблюдава „неконсистентност на подложката и слоевете в картата“. За това предупреждават специалисти от ДФЗ.

Не всеки би могъл да забележи и усети навреме такъв проблем, а ако го усети трябвало да изчисти кешираните данни от браузъра си, казват те.

Разбира се, не всеки може да го направи, затова са  експертите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини