Микробните инокуланти – вашата собствена фабрика за азотни торове

Торовете от микроорганизми могат да заместят успешно химическите торове. Те са по-евтина и благоприятна за околната среда алтернатива. Наричани още микробни инокуланти, те осигуряват директно хранителни вещества на културните растения. Микробните инокуланти са препарати, които съдържат живи или латентни клетки на полезни почвени микроорганизми. След като се добавят към семена, растителни повърхности или почва, микроорганизмите колонизират ризосферата или вътрешността на растението и стимулират неговия растеж чрез доставяне или подпомагане усвояването на наличните основни азот, фосфор, калий за растението гостоприемник.

Да хвърляш азотен тор е като да поливаш водораслите в морето. 78% азот се съдържа в атмосферата.

Инокулацията/заразяването с полезни почвени микроорганизми е обещаващ метод за повишаване на почвеното плодородие, тъй като по този начин се увеличава достъпа на растенията до редица важни елементи, като азот, фосфор и калий. Това води до значително намаляване на използването на синтетични торове. При всички стопанства, в които инокулантите се прилагат се наблюдава повишаване на добивите, в резултат на инокулиране на микроорганизми. Тези торове с микроорганизми са отговорни за процеса на азотфиксация, разтваряне на неразтворимите в почвата фосфати, трансформиране на комплексната органична биомаса в минерални съединения, които се използват от растенията, както и синтеза на растежни фактори, като аминокиселини, витамини и др.

Повече информация може да намерите на сайта на фирма Амитица – лидер в екологичното земеделие в България.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини