Кампания 2024 приключи с подадени 63 431 заявления за подпомагане

Общо 63 431 заявления за подпомагане са подадени по интервенциите на директните плащания за Кампания 2024 г. Декларирани са 1 135 085 парцели с обща площ от 3 873 721.78 хектара.

По основната интервенция – Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), участие са заявили  52 197 земеделци, декларирали 1 130 890 парцела с площ от 3 840 772 ха земя.

По интервенциите за животни, обвързани с производството 8 565 кандидати са подали  заявления с 314 874  броя едър рогат добитък и 3 414 заявления, в които е заявено искане за подпомагане за  391 903 броя дребен рогат добитък.

Припомняме, че земеделските стопани имаха възможност да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 8 юли 2024 г.

При еко схемите най–голям интерес се отчита при Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК), с подадени заявления от 21 848 земеделски стопани. Регистриран е голям интерес още и по Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), където участие са заявили 16 555 кандидати, както и по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) – с подадени 6 975 заявления.
Заявленията за подпомагане се подаваха на място в общинските служби или по електронен път чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини