Въглеродно земеделие

Пенчо Пенчев е земеделски производител от с. Окоп, община Тунджа. Заедно с неговия баща  Атанас Пенчев обработват 6000 дка с традиционни зърнени и маслодайни...
„Гледаме на нашето стопанство като на наше дете, като инвестиция в бъдещето ни. Затова не спираме да внедряваме нови технологии и да инвестираме в...
„ Моята фирма тази година навърши 20 години. Създал съм устойчив и работещ бизнес. И аз за първи път не знам какво ми е...
Николай Колев, е известен и уважаван земеделски производител от района на Бургас. Обработва 46 000 дка в Югоизточна България, 25 000 дка от които вече участват...
Днес членовете на ЕП от комисията по околна среда гласуваха със силно мнозинство в подкрепа на рамка на ЕС за сертифициране за премахване на...
В рамките на месец септември 2023 година българската компания за въглеродно земеделие Carbonsafe взе участие в два важни международни форума извън България HELLEXPO в Солун,...
Механизмът за коригиране на въглеродните емисии на границата ще изисква да се отчитат емисиите при производството на внесените желязо и стомана, алуминий, цимент, електроенергия,...
Фермерите са една крачка по-близо до възможността да печелят от въглеродния диоксид, който съхраняват или улавят в своите ферми. Това е факт, след като...
По повод информацията, появила се в медийното пространство, гласяща, че цените на въглеродните сертификати на доброволните пазари падат, потърсихме специалистите от българската компания за...
На първото си заседание след лятната ваканция Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището на...
interagri 1/11/23
X
X