Въглеродно земеделие

Договорената цена за един кредит е 30 евро, съобщи Чавдар Маринов, съдружник в българската компания за въглеродно земеделие Съвсем скоро първите участници във въглеродната програма...
Селското стопанство е един от ключовите отрасли на икономиката в световен мащаб. В резултат на климатичните промени и антропогенната дейност през последните десетилетия се...
„Земеделието в контекста на Зелената сделка“ беше темата на срещата на бизнеса със студентите от Лесотехническия университет в София. Зелената сделка напоследък се разглежда...
Все повече се обръща внимание на темата за съдържанието и съхранението на въглерод в почвата в контекста на постигането на климатична (въглеродна) неутралност. В...
Въглеродното земеделие води само и единствено до подобряване на състоянието на почвите, оптимизиране на разходите в стопанството и понижаване на себестойността на продукцията. То...
В преследване на устойчиви практики, висококачествените въглеродни кредити се очертават като решаващи играчи в борбата срещу изменението на климата. Отличавайки се от такива с...
Комисията приветства временното споразумение между Европейския парламент и Съвета относно първата общоевропейска доброволна рамка за сертифициране на висококачествени поглъщания на въглерод. Тази рамка за сертифициране ще даде...
Преговарящите от Съвета и Европейския парламент достигнаха временно политическо споразумение относно регламент, създаващ първата рамка за сертифициране на ниво ЕС за задържане на въглерод...
Търговията с въглеродни емисии ще играе ключова роля в устойчивостта на европейското земеделие, предоставяйки възможности за оптимизация на производствените разходи и допълнителни приходи от...
Освен източник на хранителни вещества и среда за развитие на растенията, почвите са едновременно уловител и източник на големи количества въглерод. Въглеродът се натрупва...
interagri 1/11/23
X
X