Добромир Касабов, финансов директор в Карбонсейф: Въглеродните ни сертификати са най-качествените в света

Добромир Касабов е финансов директор в българската компания за въглеродно земеделие. Кариерата му протича във финансовата сфера в различни страни по света, като през последните 17 работи в Кипър. Връща се в България, за да поеме поста в Карбонсейф.

 Господин Касабов, след успешна кариера на финансист по света се завърнахте в България, за да поемете поста финансов директор в Карбонсейф. Защо?

Следейки финансовата част на сектора на въглеродното земеделие, виждам голямо бъдеще. Този сектор тепърва се развива и ще расте. Според Reuters и Morgan Stanley, оценката на доброволния пазар на въглеродни кредити е над 2 млрд. долара през 2023 г., като се прогнозира, че ще нарасне до 250 млрд. долара до 2050 г.

Въглеродните сертификати са много полезен инструмент. От една страна те помагат на земеделците да повишат доходите си – както директно от продажбата на въглеродни кредити, така и косвено – от повишаването на почвеното плодородие, а от друга страна – помагат за намаляването на вредните емисии и климатичните промени.

В Карбонсейф ме привлече това, че нейните създатели инвестират много – финанси, време, ноу-хау. Програмата на Карбонсейф е не просто на високо ниво, тя е водеща в световен мащаб. В момента сме в процес на издаване на първите си сертификати за въглеродни кредити, които се валидират от трета страна – международната компания Earthood.

Как се случва самата търговия?

След като се отчете покачване на количеството секвестиран въглерод в почвата, този резултат се верифицира. Това представлява въглеродният кредит, който е еквивалент на 1 тон въглероден двуокис, намален от атмосферата. Предварителните ни резултати сочат, че първите участници в програмата Carbonsafe са генерирали средно по 1 кредит от декар.

Предстои валидиране на тези кредити и качването им в Публичен регистър, в който ще се проследява техният път на търговия и регистриране на крайният им потребител.

Търговията се случва на доброволния пазар. Всеки кредит има уникален сериен номер и може да бъде проследено от кой конкретен земеделец на кое конкретно поле е генериран.

Сигурността на  трансакциите е гарантирана от независим публичен регистър. Възможността за проследимост прави въглеродните кредити на Карбонсейф едни от най-качествените, съответно най-скъпите и търсени в света.

Как се определят цените на въглеродните сертификати?

На доброволния пазар цените се определят от търсенето и предлагането. Сертификатите от програмата на Carbonsafe в България се очаква да бъдат изтъргувани  на цена от около 30 евро без ДДС.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X