Растениевъдство

План за значително намаляване на използването на хербициди и пестициди в ЕС с цел защита на околната среда не получи подкрепа в Европейския парламент,...
Предвижда ли се тази година дерогация за използване на неоникотиноиди и ако не, то има ли БАБХ препоръки с какво те да бъдат заменени. Съгласно...
Биоспектрум микробиален тор с много ниска доза Биоспектрум  - е органично обогатен микробиологичен продукт, който повишава продуктивността на растенията и подобрява състоянието на почвата. Милиардите...
Парламентът ще приеме преговорната си позиция относно мерки за намаляване на употребата и риска от продукти за растителна защита до 2030 г. Членовете на ЕП...
Европейският съюз разреши използването на глифозат за още 10 години. Предвиждат се обаче нови условия и ограничения за употребата му, съобщи ДПА, цитирайки изявление...
Известно е, че вреда при зимните зърнено-житни култури нанасят над 100 вида фитофаги. При благоприятни условия на околната среда тези неприятели повреждат растенията на...
Учени създадоха единна цифрова карта на почвата, обхващаща цялата страна Китай постигна значителен напредък в подобряване на защитата и биологизацията на обработваемите площи чрез иновации...
Английският агроном Марион Селф дава 8 топ съвета за правилна ротация на културите в едно зърнопроизводително стопанство, пише Farmers Weekly След две люти зими в...
Почвените организми играят критична роля в почвообразуването и стабилността, като са включени в крехка мрежа от надземни взаимодействия. Дейността на специфични групи организми може да...
Използването на сателитни данни в селското стопанство е често срещана и широко разпространена практика. В момента тези технологии дават възможност да се получи огромен...
interagri 1/11/23
X
X