Управлението на растителните остатъци е необходимост

Възстановяването на почвеното плодородие в съвременното земеделие е невъзможно без рационално управление на органичната маса от растителни остатъци, които остават на полето след прибиране на реколтата. Поради систематичното отглеждане на растения с еднакви биологични изисквания, еднакъв химичен и биохимичен състав, възникват развитието на специфични болести и неприятели, т. нар. феномен на умора на почвата, патогени и небалансирани агрофизични свойства. Използването само на минерални торове и използването на химически ПРЗ не премахват, а дори ускоряват проявата на почвената умора. В крайна сметка това допринася за натрупването на токсини в почвата и провокира болестотворни явления. Следователно почвата трябва да бъде допълнително населена с полезна микрофлора, която оптимизира почвената среда, потиска почвените патогени и унищожава токсините.

 „Днес има само един начин за решаване на всички тези проблеми, а именно разграждането на органичните остатъци.

Разграждането на органичните остатъци се дължи на комплекс от микроорганизми. Това е многоетапен процес, който има свои собствени закономерности: продуктите, образувани на всеки етап от разпадането, са субстрат за жизнената дейност на други микроорганизми и т.н.

И в този момент се доближаваме до факта, че деструкторът на стърнищата трябва да стане задължителен компонент на технологията за отглеждане на културите. В крайна сметка прилагането на определени групи микроорганизми директно върху органични остатъци (стърнища) може да реши както проблема с рационалното разлагане на тези остатъци, така и до известна степен проблема с умората на почвата.

 ЗАЩО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО САМО ДА ИЗОРЕШ СЪРНИЩАТА?

Неконтролираното влагане на вторични растителни продукти (слама, царевични стъбла, слънчоглед, соя), освен положителен ефект, може да създаде редица проблеми на фермерите като:

 Увеличаване дефицита на азот в почвата (микроорганизмите използват нейните почвени запаси, за да я унищожат);

Блокиране на хранителните вещества в почвата;

Недобре разградената органична материя увеличава натрупването на токсични вещества, патогени и др. в почвата.

КАК ДА ПОДХОДИМ РАЦИОНАЛНО КЪМ РАЗПАДАНЕТО?

Възможно е да се решат горните проблеми чрез обогатяване на почвата с жизненоважни микроорганизми директно до органична материя, тоест чрез третиране с деструктори. Деструкторът трябва да е съществен елемент от технологията!

 

Един от най-известните и най-ефективни в тази група препарати е ЕКОСТЪРН®, предназначен за ефективно разлагане на растителни остатъци, особено тези, които са трудно разградими, и подобряване на почвата. Съдържа жизнени клетки от бактерии Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus и гъбички Trichoderma lignorum и Trichoderma viride. Общият брой на жизнеспособните клетки е 2.5×109 CFU/cm3. Тези микроорганизми активират жизненоважните почвени процеси за ефективно разлагане на растителни остатъци, обогатяване на органична материя ,въглерод и налични елементи за хранене на растенията и неутрализиране на алелохимикали.

КАК ДЕЙСТВА ЕКОСТЪРН®?

На първо място, трябва да разберете какъв ефект имат компонентите на препарата и какво причинява техния ефект:

 Bacillus subtilis- Бактериите са в състояние да произвеждат ензими и сложни органични молекули, които осигуряват фиксация на азот и мобилизират фосфор и калий от трудноразтворими съединения.

Enterobacter- Бактерии, които са в състояние да произвеждат ензими за разграждане на сложни почвени органични молекули, фиксиране на азот, мобилизиране на фосфор и калий. Освен това  произвеждат широк списък от растителни хормони и биополимери

Enterococcus- Млечнокисели бактерии, способни да работят в анаеробни условия, произвеждат голям брой биологично активни вещества: аминокиселини, витамини, хормони на растежа, ензими.

Azotobacter- Свободно живеещи бактерии, способни да осигурят фиксиране на азот, произвеждат биологично активни вещества.

Trichoderma lignorum, Trichoderma viride- Гъби, които активно заселват и разграждат растителните остатъци  и произвеждат много биологично активни компоненти.

 Комплексът от микроорганизми, който е част от ЕКОСТЪРН, осигурява ускоряване на унищожаването на растителните остатъци, но тези микроорганизми не водят до намаляване на нивото на хумус. Напротив, те допринасят за образуването на хумус, превръщането на растителните остатъци в хумус. И в същото време микроорганизмите от биопрепарата имат стереоспектър на действие. Те не само разлагат остатъците, но и възстановяват почвеното плодородие и по някакъв начин подобряват хранителния режим на растенията и самата структура на почвата.

Основни механизми на действие на ЕКОСТЪРН®:

  1. Подобрява здравето на почвата, обогатява я с органична материя и налични елементи за хранене на растенията като неутрализира алелохимикалите.
  2. Подобрява храненето и увеличава наличността на хранителни вещества. Препаратът съдържа благоприятни микроорганизми, които осигуряват обогатяване на подвижността на фосфора и наличието на калий в почвата и превръщат атмосферния азот в достъпна за растенията форма.Според лабораторни изследвания, третирането на царевични стъбла с ЕКОСТЪРН® е увеличило количеството въглерод на лабилни органични съединения с 9,7%; Има и положителна тенденция към увеличаване на съдържанието на хумус. В полето, където сламата е третирана с ЕКОСТЪРН, наличният почвен фосфор се повишава с 33%, а калият – с 3% в сравнение с контролата.
  3. Увеличава добива. Препаратът съдържа благоприятни микроорганизми, които осигуряват обогатяване на подвижността на фосфора и наличието на калий в почвата и превръщат атмосферния азот в достъпна за растенията форма.Според лабораторни изследвания, третирането на царевични стъбла с ЕКОСТЪРН® е увеличило количеството въглерод на лабилни органични съединения с 9,7%; Има и положителна тенденция към увеличаване на съдържанието на хумус. В полето, където сламата е третирана с ЕКОСТЪРН, наличният почвен фосфор се повишава с 33%, а калият – с 3% в сравнение с контролата.

Данните, получени за повече от 10 години изследвания на производителите от БТУ център и потвърдени от съответните актове, показват, че използването на 100-200мл/дка  ЕКОСТЪРН® осигурява значително увеличение на добива на зимата пшеница средно 35кг/дка слънчоглед 30 кг/дка, соя 20-30 кг/дка, царевица 28-45 кг/дка. Такъв или дори по-добър резултат се постига гарантирано при спазване на условията за третиране, по-специално третиране в сутрешни или вечерни часове. 

КАК ПРАВИЛНО ДА ПРИЛОЖИМ ЕКОСТЪРН?!

Третирането се извършва най-добре при тихо време сутрин или вечер, като се избягва пряка слънчева светлина. ЕКОСТЪРН може да се прилага както през есента за основна обработка на почвата, така и през пролетта при първа обработка. За ускоряване и нормализиране на процеса на разграждане на растителните остатъци и за поддържане на азотния баланс в почвата, производителите препоръчват да комбинирате в резервоарна смес ЕКОСТЪРН заедно с АЗОТОХЕЛП – биопрепарата на базата на азотфиксиращи бактерии Azotobacter chroococcum.

Разграждането на растителните остатъци ще бъде ефективно, ако се използва само ЕКОСТЪРН, без азотни торове. В този случай за разлагане микроорганизмите ще вземат N от почвата и ще е необходимо известно време на микроорганизмите да компенсират използваното количество азот чрез N-фиксиране от въздуха. Добре е инкорпорирането на почвените остатъци да се осъществи до 24 часа при температури д0 35 градуса или до 3 дни при облачно време и ниски температури.

Доза на приложение 100-200 мл/дка, в зависимост от културата.

За повече информация  се свържете се с експертите на фирма Амитица

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини