Растениевъдство

В свят, в който последиците от глобалното затопляне нарастват и където натискът за смекчаването им се увеличава, глобалната агро-хранителна система е изправена пред голям...
Цената на суровините,  използвани в селското стопанство, скочи до небето. От 2020 г. насам Световната банка изчислява, че цените на торовете са се увеличили с 80%....
Преди всяко внасяне на торове е необходимо да се направи анализ на почвата. Всяко поле има различни характеристики и нужди, така че трябва да...
В произхода на растението са обусловени високите му изисквания към топлинния и светлинния режим. Днес в света, в това число и у нас, са...
Бактериите, стимулиращи растежа на растенията (PGPB) и техните консорциуми могат естествено да подобрят процеса на развитието им, както пряко, така и непряко, чрез фиксиране...
Площите със зимни култури в няколко части на Европа са били отрицателно повлияни от неблагоприятните климатични условия от началото на сезона, показва февруарското издание...
Ниските температури не увреждат спящите растения. В някои години като миналата, а и тази, високите за сезона температури в края на зимата могат да...
Бавното и контролирано действие гарантира максимално усвояване на хранителните елементи без замърсяване на околната среда Производителите на минерални торове постоянно подобряват своите продукти с цел...
Българските агрономи вече имат своята професионална организация. Националната асоциация на професионалните агрономи (НАПА) вече е официално регистрирана според законите на Република България и започва...
Стойчо Ангелов e земеделски производител от с. Симеоновец, Пазарджик. Той отглежда 25 дка крушова градина, която влиза в петата си година. В градината е...
interagri 1/11/23
X
X