Времето

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на периода те ще се определят от наднормени температури и ще...
През второто десетдневие на ноември агрометеорологичните условия поддържаха активна вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица. Развитието им протичаше при наличието на добри...
X
X