loader image

Времето

Започналото затопляне в средата на предходния период ще продължи и през последната седмица от март и началото на април като се прогнозира съществено повишаване...
Наднормените температури през изтеклия период надвишаваха биологичния минимум необходим за вегетацията на зимните житни култури, активизираха развитието при овощните видове и доведоха до понижаване...
21 - 27.02.2022 Наднормените температури през изтеклия период, с максимални стойности надвишили на много места в страната 16-17ºС, нарушиха покоя при есенните посеви и провокираха...
Дукена ЖолеваАгрометеоролог при НИМХВ края на първото и началото на второто десетдневие на февруари, вследствие високите за сезона температури, част от есенните посеви в...
Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХСлед очакваното краткотрайното застудяване в началото на февруари през повечето дни от първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия...
В средата на изминалия период в някои райони бяха регистрирани минимални температури между минус 10 – 15о С, които носят риск от измръзване за...
В края на второто и началото на третото десетдневие на януари агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури около, а на много места в...
Настъпилото рязко застудяване в началото на второто десетдневие на януари, след необичайно високите температури през първото десетдневие, възпрепятства нежелателното възобновяване на вегетационните процеси при...
През първата седмица от януари агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури, които на места в югозападните райони (Сандански) доведоха до възобновяване на вегетацията...
В началото на януари агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури и средноденонощни стойности в по-голямата част от полските райони на...
X
X