Чиста енергия

Фермери от Полша блокираха железопътната линия, стигаща до граничния пункт с Украйна - Медика, и отвориха украински товарни вагони, превозващи зърно, в знак на...
Производството на биогаз е определено като ключов начин да се помогне за укрепване на борещия се с нарастващите енергийни разходи селскостопански сектор на ЕС,...
д-р Георги Димитров, главен асистент в Агрономически факултет към Лесотехнически университет Земеделието използва огромно количество ресурси, за да произвежда храна за хората и животните. На...
interagri 1/11/23
X
X