За чист начален старт на царевицата – Самсон, Темза и Оникс от Белхим Кроп Протекшън

По статистически данни, които се публикуват в началото на всяка стопанска година, се наблюдава тенденция за увеличаване на засетите площи с царевица за зърно в страната. Нарастват и площите със силажна царевица. Земеделските производители все повече залагат на културата, която се оказва една от най-доходоносните през последните 2-3 години. Факторите, които допринасят за устойчиво производство на царевица, са стабилната изкупна цена и новите хибриди, които са по-високодобивни, по-сухоустойчиви и по-адаптивни. И най-вече – повечето български фермери прилагат иновации в технологията на отглеждане и постигат добра рентабилност. Ролята на растителната защита при културата е основен фактор за висока рентабилност. Особено що се отнася до ефикасен контрол на плевелите в ранната фаза от вегетацията на царевицата, за да бъде стопирано неблагоприятното им въздействие като конкуренти.

Отчитайки тенденциите за развитието на царевичното производство, Белхим Кроп Протекшън през 2021 г. ще предложи на българските земеделци една работеща комбинация от хербициди за контрол на всички важни плевели при културата. В портфолиото на компанията фигурира двоен и троен пакет от продуктите Самсон, Темза и Оникс за контрол на житни и широколистни плевели при царевицата.
– Самсон 6 ОД с активното вещество никосулфорон 6% – под формата на маслена дисперсия, съдържаща Ко-формулат, и контролира житни плевели, в т. ч. и балур от коренища. Тази формулация на продукта допринася за бързото и равномерно разпределение на активното вещество върху плевелната растителност. Благодарение на Ко-формулантите в Самсон Екстра, той се усвоява по-пълно и паднал дъжд до 2 часа след третиране на плевелите НЕ оказва влияние върху ефективността му. Хербицидът притежава широк интервал на приложение – 2-ри – 8-и лист на царевицата и ненадмината толерантност към културата спрямо други продукти на база никосулфорон. Самсон Екстра може да се прилага самостоятелно или в комбинация с Темза и Оникс.
– Хербицидът Темза контролира широколистни и голяма част от житните плевели, съдържа мезотрион (100 г/л) и висок клас прилепител. Тази формулация притежава почвено и вегетативно действие спрямо плевелите. Силно изразеното почвено действие се наблюдава при високи дози на приложение, но при ранни фази на културата (преди поникване й до 1-ви – 3-ти лист). Благодарение на това се предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели като бяла куча лобода, обикновен щир и други. Препоръчителните дози на продукта са в голям диапазон от 75 до 150 мл/дка. В последните години сред българските фермери се наблюдава тенденция за комбиниране на двата продукта за едновременен контрол на житни и широколистни плевели. Именно поради тази причина Белхим предлага двоен пакет – Самсон и Темза.
За новаторите в земеделието компанията залага на Троен пакет – Самсон, Темза и Оникс.
– Оникс е продукт на база пиридат, притежаващ контактно действие и много бърз ефект върху широколистните плевели. Хербицидът увеличава ефекта на трикетоните, приложен в резервоарна смес с тях. Оникс е селективен към царевица за зърно, семепроизводство и не на последно място в сладка царевица. Уникалността на продукта се изразява в непоправимият механизъм на действие за предотвратяване на устойчивостта на плевелите и подобрения ефект върху трудните за контрол пролез, амброзия, щир и лобода.
Избирайки някоя от предлаганите комбинации на Белхим, фермерите получават чист и бърз начален старт на царевицата. Добавената стойност от приложението на продуктите на компанията идва от ниската цена на декар, поради което през последните 2-3 години фермерите намират за най-рентабилно решение в царевичните посеви.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X