Решенията на Байер КропСайанс в рапица са проверени в практиката

Регионалните представители на компанията са най-близо до производителите – те им дават съвети, но наблюдават и резултатите

Агр. Петър Кръстев
На онлайн семинара на Байер КропСайанс „Успешни технологии в царевица и рапица за върхови резултати“ регионалните представители на компанията запознаха участващите земеделци и специалисти с икономически най-важните болести и неприятели. Те представиха подходящите продукти, с които трябва да се изведе борбата, и дадоха конкретни препоръки за тяхното поетапно приложение. Нещо повече, експертите на компанията споделиха впечатленията си от различните места в страната, където са приложени програмите на Байер за опазване на рапичните посеви. Резултатите бяха онагледени със снимков материал.
Милен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер
Милен Мильов сподели наблюденията си от конкретна история за извеждането на борбата с болестите в рапица във Видинския край. Той направи сравнение между две полета – в едното е проведена растителна защита с продукти Тилмор и Пропулс, а на другото е направен компромис за няколко лева икономия в схемата за растителна защита. Видни бяха щетите, нанесени от склеротинията – общ патоген за рапицата и слънчогледа в България. През последните години слънчогледът у нас се отглежда на значителни площи, които не позволяват стриктно спазване на сеитбооборот. Когато на такива площи засеят рапица, цикълът на развитие на патогена се благоприятства, което води до големи щети. Специалистът показа снимки от двете полета на едно и също землище от Ново село, Видинско, третирани с различни продукти. В първия случай (снимката е с дата 3 юни м.г.) посевът от рапица, третиран месец по-рано с комбинация от конкурентни продукти, не е бил опазен от склероциите на патогена. Нападнатите растения са узрели преждевременно и семената им не са изхранени.
Bayer7 1 siteНа второто поле, разположено само на няколко километра от първото (снимка с дата 15 юни), посевът с рапица, третиран преди 45 дни с Пропулс в доза 100 мл/дка, е узрял равномерно, със здрави стебла и едри шушулки, изпълнени с много добре изхранени зърна. Склеротиния в този блок не е открита.. Затова специалистът призова земеделците да приложат най-ефективните решения. Защото запазването на 50, а в някои случаи и на 100 кг/дка допълнителен добив в края на вететацията е от съществено значение за рентабилността на стопанството.
Илия Бибишков – регионален представител на Байер за Бургас и ключови клиенти в Югоизточна България
Специалистът разказа за значителния проблем, който е създал зелевият молец в неговия район през 2018-2019 година. Този вредител се развива, когато зимата е топла. За борба срещу него Байер е регистрирал продукта Децис 100 ЕК. Особеност на зелевия молец е, че рапицата трябва да се третира, когато е малка. Борбата се извежда срещу възрастното насекомо – пеперудата, за да се намали възможността тя да яйцеснася и да увеличава популацията на ларвите в различни фази. Когато зимата е топла, се получава натрупване и наслагване в развитието на яйца, ларви, пеперуди и борбата става много трудна. Проблем е и липсата на подходящи регистрирани продукти в ЕС. Единственият начин е борбата да се води наесен, за да се намали популацията на възрастното чрез третиране с Децис 100 ЕК в доза 6,3 мл/дка. Работният разтвор трябва да се съобразява с фазата на развитие на рапицата. Тъй като в Югоизточна и Източна България зимите са топли, няма ниски температури, които да ограничават популациянта на неприятеля, полетата трябва да се обследват за наличие на яйца, ларви и пеперуди в рапичните посеви рано напролет, препоръча специалистът. Когато се извежда едновременно и борбата срещу хоботника, дозата може да се увеличи, уточни г-н Бибишков.

Александър Димитров – регионален представител на Байер за района на Варна
Специалистът представи технологията Тилмор и Децис 100 ЕК. Той подчерта, че комбинацията от хибридите рапица на Декалб и растителната защита на Байер могат да осигурят на рапицата висок добивен потенциал.
Тилмор и Децис 100 ЕК са решението както наесен, така и напролет. Тилмор предпазва рапицата през цялата вегетация. Напролет контролира болестите като фома, вертицилиум, алтернария и др. Помага за увеличаване броя на разклоненията и способства за по-бързия растеж на рапичните растения. Децис 100 ЕК пък контролира всички неприятели от поникване на рапицата до нейния цъфтеж. Новата формулация на Децис 100 ЕК е различна от генеричните делтаметрин-съдържащи инсектициди с това, че има по-бърз нокдаун ефект и репелентно действие, поясни специалистът.
Павел Павлов – регионален представител на Байер за Пловдив и Пазарджик
Специалистът обърна внимание на два от неприятелите по рапицата, които в определени години могат да доведат до загуба на добив до 50% – зелев шушулков хоботник и зелево комарче по шушулките. Основната опасност за посева се състои в това, че през отворите, направени от хоботника, снася яйцата си и зелевото комарче. Неговите ларви смучат сок от вътрешната страна на шушулката и семената. Те отделят и токсични съединения, което води до набъбване, пожълтяване и преждевременно разпукване на шушулките. Дори ларвите да не унищожат всички семена в шушулката, при преждевременното разпукване се получават загуби, защото на земята падат и здравите семена. Освен това през отворите, направени от шушулковия хоботник, могат да проникнат вода и патогени, което може да доведе до преждевременно поникване и загиване на семената. Специалистите на Байер препоръчват да се направи комбинирано предцъфтежно третиране с инсектицида Децис 100 ЕК в доза 5 мл/дка и фунгицида Пропулс в доза 100 мл/дка. С тях рапицата ще бъде опазена както от болести, така и от неприятели.
Владимир Вълчев – регионален представител на Байер за Стара Загора и Сливен
Специалистът запозна земеделските производители с рапичния цветояд. След презимуване при температура 10-12°С цветоядът започва да търси цветове, с чийто прашец се изхранва. Затова при достигане на тази температура във фаза зелен и жълт бутон рапицата трябва да се наблюдава. Тогава неприятелят навлиза в блоковете, прави отвори в пъпките и започва да се храни с полена, след което снася яйцата си вътре в цвета. Затова при постоянна температура 12-15°С рапицата трябва да се третира с Децис 100
ЕК в доза 5 мл/дка, с работен разтвор 10 – 15 л/дка. Важно е борбата да се изведе преди яйцеснасянето, защото след това става неконтролируема, препоръча г-н Вълчев.
Цвета Попова – фирма „Агрокомерс“
В с. Голямо градище са се доверили на цялостната технологията на Байер – хибриди рапица и растителна защита в рапица. Борбата с болестите и неприятелите извеждат още от есента. Във фирмата вече е станало традиция във фаза начало на цъфтеж да третират с Пропулс срещу склеротиния, фома и алтернария. Според земеделците това е най-добрият продукт за опазване на рапицата от склеротиния, тъй като загубите могат да достигнат фатални числа. Практиката показва, че 10% нападение от болестта се равняват на 10% намаляване на добива. Третирането с Пропулс предотвратява разпукването на шушулките, като така се постигат минимални загуби и максимален добив, увери специалистката.
Ангел Косев – регионален представител на Байер за регион Ямбол и Сливен
Към момента на дневен ред са рапичните стъблени хоботници, каза г-н Косев и даде допълнителни разяснения. Тези неприятели зимуват в почвата под формата на какавида. При температура около 7°С на два см в почвата, а на въздуха 10-12°С, хоботниците започват да прелитат от площите на стари рапични полета към новите. Там женските се хранят около 2 седмици, след което започват да снасят яйца. Точно през тези две седмици, когато бръмбарите са в посева, но още не са започнали да яйцеснасят, трябва да се влезе в посевите. Срещу стъблените хоботници се третира с Децис 100 ЕК. Ако този момент се пропусне, една женска снася около 100 яйца, ларвите се излюпват в стъблата, хранят се и правят ходове. След като се изхранят, през същите отвори , през които са влезли, в края на май-юни ларвите напускат растенията и отиват в почвата да какавидират.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X