Продуктите на Белхим КропПротекшън осигуряват сигурна защита на зърнено-житните култури от болести

Широкоспектърните фунгициди в богатото портфолио на компанията покриват спектъра от икономически най-важните патогени и имат уникален механизъм срещу резистентност

Белхим Кроп Протекшън присъства вече 7 години в България. От абсолютно непозната компания за българският пазар, Белхим бележи сериозен ръст в продажбите през последните 3 години. Това се дължи главно на внедряването на нови активни вещества и различни формулации на добре познатите стари вещества в растителната защита.
Белхим разполага с богато портфолио от фунгициди в зърнено-житни култури, което да отговаря на необходимостта от защита на културата през цялата вегетация.
Системният фунгицид Факсер, съдържащ 450 г/л прохлораз, притежава предпазен и лечебен ефект спрямо септория и базично гниене, както и силно допълващо действие върху снежната плесен. Активното вещество на Факсер е основното средство за преодоляване на резистентността към септория от продукти съдържащи триазол. Факсер е новото оръжие в арсенала на Белхим през 2021 година.
Глобазтар АЗТ 250 СК е системен фунгицид за контрол на болести по пшеница и рапица. Продуктът притежава предпазно, лекуващо и изкореняващо действие спрямо кафява ръжда, брашнеста мана и бяло гниене. Благодарение на активното вещество се наблюдава така нареченият „зелен ефект“, който ускорява фотосинтезата, подобрява се усвояването на азот и вода и така се забавя стареенето на растенията.
Следващото предложение на компанията е Буз Ултра ДФ, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие спрямо брашнеста мана, видовете ръжда и ранния листен пригор по пшеница, спелта и тритикале. Буз Ултра ДФ осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици. Благодарение на формулацията на продукта, той се разпределя по цялата листна маса на културата, като пренасянето е акропетално (възходящо) и по този начин защитава новоформираните листа.
Голям интерес от фермерите предизвиква продуктът Козавет, съдържащ 80% сяра. Той притежава контактно и предпазно действие и типичното за тази група продукти действие чрез „газов ефект“. Формулацията в препарата спомага за пълноценното усвояване на внесения азот в посевите, като трайно се свърза с восъчния налеп на растенията. Козавет е отличен продукт за контрол на резистентността при икономически важните болести по пшеницата, като може да се използва в биотехнологията на фермерите. За специалистите от Белхим, Козавет е решение в защитата на житните култури, тъй като сярата не се разглежда като химичен елемент, а като фунгицид с широк спектър на действие.
Белхим е международна компания, стремяща се да отговори на нуждите на фермерите в процеса от развитието на посевите от сеитба/засаждане до жътва/беритба, и това да стане при най-конкурентна себестойност на декар.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X