ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
Инспекцията за здравословно състояние започва с оглед пред пчелните семейства, активност на полетите, наличие на умрели или пълзящи пчели, поведение на пчелите (агресивност, превъзбуденост, ленивост), разположение и състояние на крилата (разкрилица, деформация), окраска на хитина (черни, блестящи), състояние на хоботчето (при умрели пчели) и т.н.
Наблюдението на входа на кошера дава възможност да се направи оценка на силата и активността на семейството според сезона, времето и околната среда.
Bonev vlaga02Наличието на умрели пчели на прилетната дъска и пред кошера, както и такива с разкрилица, са насочващи признаци за нозематоза.
Наличието върху прилетната дъска на черни пчели с бляскаво коремче и без косми по гърдите е клиничен признак за хроничен вирусен паралич.
Наличието на мумии на прилетната дъска е клиничен признак за аскосфероза (варовито пило).
Наличието на пчели с деформирани крила на прилетната дъска, на дъното или пред кошера е клиничен признак за вирус, деформиращ крилата.
Bonev vlaga03Ако времето е студено, а конструкцията на кошера позволява, може да извадите дъното на кошера и да го огледате за наличие на подмор, на части от пчели – крила, крачка (наличие на мишки в кошера, нападение от оси), на изпражнения от восъчен молец (Galleria mellonella), пчели с разкрилица (нозематоза), пчели с по-малки коремчета или с извадени хоботчета (вирусно заболяване, интоксикация), на паднали акари (вароатоза) и т.н. Тази информация е важна преди извършването на основен преглед в подходящо време. В активния сезон може да се наблюдават мумии на дъното на кошера.
Bonev vlaga04Следващата стъпка е провеждане на инспекция вътре в кошера. Провежда се, когато времето е тихо и слънчево, и температурата е над 12 – 14 °C.
След отварянето на кошера се преценява:
 сила на семейството – брой междурамия, заети с пчели;
 поведение на пчелите – активност, вялост;
 наличие на пчели с разкрилица или с деформирани крила;
 диарични петна по горните летви на плодниковите пити, стените на кошера;
 черни пчели с бляскави коремчета, без косми по гърдите и т.н.
Bonev vlaga05Констатирането на слаби семейства в активния сезон, пчели с разкрилица и вялост в движението им са насочващи признаци за нозематоза (Nosema ceranae). Подробности за нозематозата вижте в презентацията на д-р Илиян Гечев на нашата страница (страницата на Екстрактфарма): ЗДРАВИ ПЧЕЛИ С ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ или в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.
При преглед на плодниковите пити се обръща внимание на плътността на пилото, цвета и положението на ларвите в килийките, консистенцията на умрелите ларви и състоянието на капачетата.
Bonev vlaga06Ако пилото е прошарено, килийките са с продрани и хлътнали капачета, а умрелите ларви са с кафяв, шоколадовокафяв цвят и с лепкава, точеща се консистенция и гнилостна миризма може да се предположи, че се касае за американски гнилец.
Наличието на ларви с променен цвят – от перлено бял и блестящ до жълтеникав, кремав или сиво-черен и неестествено положение в килийките, с кашеста зърнено-водниста, но не точеща се консистенция са признаци на европейски гнилец.
Наличието на новоизлюпени пчели с акари по тялото или акари, които се движат по питите са признак за вароатоза.
Bonev vlaga07Наличието на изправени в килийките ларви, често с глава над килийките са признаци за мехурчест гнилец.
Наличието на пчели с недоразвити крила, с по-малки размери на тялото и вяли движения са признаци на вирус, деформиращ крилата (DWV).
Когато семейството е силно заразено с вируса, деформиращ крилата, освен че има пчели с деформирани крила, често се наблюдават и много други признаци, характерни за паразитния синдром. При него пилото е прошарено, капачетата на някой килийки са продрани и наподобяват признаци на американски гнилец, но какавидите са с оформени глава, гърди и коремче, неизлюпените пчели са недоразвити и умрели в килийките, някои от които с извадени хоботчета.
Bonev vlaga08Пчелите с добър почиствателен инстинкт рано откриват инфектираното пило, разпечатват капачетата на килийките и изхвърлят какавидите на дъното и пред кошера.
Трябва да се има предвид, че вирусните болести по пчелите протичат безсимптомно при част от пчелните семейства. Т. напр. според Budge, G. и кол. (2020) в 12 годишно проучване, проведено в Англия и Уелс 87.5 % от семействата с клинични признаци са положителни за хроничен вирусен паралич (CBPV), а повече от 30 % от семействата без клинични признаци също са положителни за CBPV.
Locke, B. и кол. (2017) доказват, че при висок титър (над 1010 геномни копия/пчела) заразените с DWV пчели (чрез акара Varroa destructor по време на стадий какавида) проявяват клинични признаци, а при титър, под 108 геномни копия/пчела заболяването протича безсимптомно.
Bonev vlaga09При съмнение за заболяване на пчелите или на пилото е необходимо да се вземе проба и да се изпрати за лабораторно изследване.
Как се взема и изпраща проба от възрастни пчели?
Вземат се 60-100 пчели по възможност такива, които пълзят пред кошерите или на дъното на кошера, умират или са умрели наскоро. Поставят се в картонени кутии и се номерират.
Как се взема, подготвя и изпраща проба от пита с пило?
Bonev vlaga10От питата с пило се изрязва участък с размери не по-малко от 10 х 10 cm с най-типичните изменения – болни или умрели ларви или какавиди, килийки с продрани или хлътнали капачета и т.н. Не е необходимо в участъка да има пчелен мед. Пробите се увиват в хартия, поставят се в картонена кутия и се номерират.
Bonev vlaga11Взетият патологичен материал със съпроводително писмо се изпраща в НДНИВМИ „Болести по пчелите” – София или в други частни лабратории за поставяне на диагноза.

Bonev vlaga12

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X