Листното торене подобрява нарастването на зърното и повишава добива

Листните торове и биостимулатори на Екофол увеличават продуктивността на културите и чрез антивирусното си действие засилват имунната защита на растенията и намаляват риска от заболявания

За посевите пшеница предстои фазата вретенене-изкласяване, в която започва „нарастването на зърното“. Това е съществен момент в изхранване на заложения добив. Наливането става за сметка на приетите от кореновата система хранителни вещества, фотосинтезата на зелените части на растенията и оттока на метаболити от вегетативната маса към класовете. За оптималното му протичане е много важно физиологичното състояние на всички части на растението – активни корени, листа, флагов лист, стъбло и части на класа. И тук е ролята на листния тор – добре балансиран, за да може едновременно да храни, стимулира и да поддържа по най-ефективен начин процеса на наливане на зърното.
АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС ВЛИЯЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО
АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС е добре балансиран и комплексен листен тор. Той стимулира фотосинтезата в зелените части на класа и повишава физиологичната активност на флаговия лист, който до края на вегетацията запазва зеления си цвят и по-добър тургор. Задържа стареенето на вегетативната маса и осигурява по-силен отток на асимилати към нарастващите репродуктивни органи.
Специалната млечна киселина в листните торове и биостимулатори на Екофол има антивирусно действие, повишава имунната защита на растенията и намалява риска от заболявания. Голямо предимство е, че в състава на АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС има аминокиселини, органика и естествени пластични вещества, които спомагат за задържането на капката върху растителната повърхност. Така се подобрява и прилепването на препаратите при съвместно третиране.
Хранителните вещества и фитохормоните на растежа в АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС стимулират развитието, снабдяват растенията с необходимите им микроелементи, удължават живота на листата, осигуряват залагането на по-големи класове и укрепват стъблата. Спомагат за максималното усвояване на почвените торове. Повишават добива и подобряват качеството на зърното.
В практиката много често се прави комбинирано приложение на препарати за растителна защита с листен тор. Това съвместно пръскане има много предимства, стига СМЕСИМОСТТА И СЪВМЕСТИМОСТТА ДА Е ИЗПИТАНА И ДОКАЗАНА. Подобрената ефикасност на фунгицидите при прилагане с биостимулаторите на Екофол е факт– това се дължи на подобреното прилепване, покривност и борба с патогените.
При проведено обследване в Аграрен университет Пловдив – опит с 12 варианта при пшеница и ечемик, под ръководството на проф. Бобев, е установена отличната съвместимост на продуктите на Екофол с 5 от масово използваните фунгициди – Капало, Сфера Макс, Кредо, Солигор и Танго супер. Резултатите от проведените отчитания за определяне на съвместимостта на Амино Експерт® Импулс с вегетационно приложени при пшеница и ечемик фунгициди са отразени в доклад и приложен снимков материал. Изводът е:
„Всички отчитания след извършените третирания показаха, че Амино Експерт® Импулс е съвместим с всеки един от петте фунгицида Капало, Сфера Макс, Кредо, Солигор и Танго супер.“
Листното подхранване с продуктите на Екофол във фаза „вретенене-изкласяване“ се е доказало като много ефикасно и рентабилно мероприятие – ефектът му винаги е положителен и се изплаща многократно. Амино Експерт® Импулс е мощен биостимулатор с ХРАНЕЩ, АНТИСТРЕСОВ И СТИМУЛИРАЩ ЕФЕКТ за най-добра проява на добивния потенциал на културите.
Резултатът от листното хранене с АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС е формиране на листа с максимална площ и плътност, изравнени с централното стъбло братя, с отговарящи на продуктивните способности на генотипа класове. Дългогодишната практика на Екофол е показала, че третираните с АЕ Импулс пшеници дават отлични добиви и защото са по-устойчиви на полягане и стресови явления.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X