Започва вторият випуск на Академията „Земеделско образование и наука“

След успешния финал на първия випуск курсисти – специалисти и земеделски производители, споделят отличните си впечатления от обучението

В предишния брой ви запознахме подробно с модулите и учебните дисциплини, които предлага образователният курс в Академията „Земеделско образование и наука“. Първият випуск на тази иновативна форма на обучение за специалисти и хора от практиката приключи успешно. В него са взели участие близо 50 земеделски производители. Вторият курс на Академията започва на 15 ноември, но все още има възможност желаещите да се присъединят и по-късно. Публикуваме впечатления на завършили обучението си курсисти от първия випуск, обогатили и надградили теоретичните и практическите си познания по актуални проблеми на земеделието.
НИКОЛАЙ ЧИСТОВ: „Академията е отлична инициатива! Идеята бизнесът да взаимодейства пряко с науката, представена от най-изявени български учени в тази сфера, е прекрасна. Тя е обречена е на успех и трябва да се разширява. Необходимо е да се включат още модули, както и второ, по-задълбочено ниво от предлаганите. Лично аз бих участвал отново и дори редовно всяка година именно заради контакта с учените и възможността да получа отговори на актуални въпроси. Бих желал разглеждането на отделни казуси по култури „Case study“.
ДИМИТЪР ВУКОДИНОВ: „Академията беше изключително полезна. Начинът на преподаване и времето, избрано за лекции, бяха достатъчно съобразени с времето и натовареността на хората. Преподавателите си структурираха добре лекциите, които бяха полезни особено за човек, който не е учил агрономия. Бих участвал отново. Проблем като време са практическите занятия, но с достатъчно желание от участниците нещата могат да се случат. Би било подходящо разглеждането на проблеми по култури.“
СВЕТОСЛАВ РУСАЛОВ: „Идеята за създаването на Академията е повече от прекрасна. Благодарение на включването ми в курса обогатих и добавих знания, до които трудно бих достигнал, без да съм студент в АУ. Курсовете бяха стегнати, силно синтезирани, а информацията, която получих, – ценна за самия мен поради факта, че притежавам икономическо образование. Имах възможността да ме обучават най-изявените учени в България в сферата на земеделието. Нека това начинание се развива все повече и да бъде в полза на бизнеса.“
ИВАЙЛО МИЛАНОВ: „Радвам се, че съм сред първите курсисти на Академия „Земеделско образование и наука“. Тук научих, повторих и затвърдих някои от знанията, които сме изучавали в Университета. Като специалист агроном, практикуващ земеделие, научих доста за продуктите в сегмента „Растителна защита и листно торене“. Курсът беше много добре структуриран и изпълнен с информация, която е нужна и ценна за практикуващите земеделие. Хибридният начин на преподаване между дистанционно (онлайн) и присъствено е ресурсоспестяващ и удобен за курсистите. По този начин успях да набавя както теоретични, така и практически познания, като се занимавам едновременно и и работата ми. Сърдечни благодарности на проф. Тонев и всички други преподаватели, които споделиха своите познания по такъв достъпен начин. Тази форма на обучение е полезна не само за завършилите агрономство, а и за хора земеделци, практикуващи земеделие без образование, поради добре предоставената на разбираем език информация. Най-добри пожелания!“
ЗЛАТИМИРА ЗЛАТЕВА И РАЛИЦА ЕНЕВА (студентки): „Страхотен проект! Пожелаваме успех на Академията и на всички участващи в нея! Това е една добра възможност да се срещнат науката и практиката, развиващи се заедно – за едно по-добро земеделие и бъдеще!“
Обучението в Академия „Земеделско образование и наука“ през 2021/2022 ще бъде дистанционно – онлайн лекции в зимния период – от 15 ноември т.г. до средата на март 2022 г., и присъствено обучение – на терен, трикратно, по два от почивните дни, през месеците април, май и юни 2022 г. То ще се осъществява по предварително съгласуван график и на подготвени от научния екип опитни полета. Там курсистите ще бъдат запознати с проектите „Хербитур“ и “Царевицата – царица на полята“, а също и на полета с производствени опити и в посеви и насаждения с фитосанитарни проблеми. През тези открити дни ще бъдат представени резултати от съвместни опити, възложени за извеждане от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България. Ще се демонстрират и производствени опити с нови и оригинални технологични решения за контрол на болести, неприятели и плевели по културните растения при конвенционалната и No-till системи на земеделие.
Чрез друг, тясно специализиран модул Академията предлага обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес. Предвижда се икономическият модул да бъде гъвкав и адаптиран към конкретните професионални интереси на участниците. Модулът се организира от един от най-изявените специалисти в икономиката на селското стопанство – проф. Алекси Алексиев, и включва набор от специалисти по избраните от курсистите дисциплини и тематични единици. Първи ще стартира модулът „Приложни аспекти на растителната защита“.
Стартът на всеки модул ще бъде възможен след заявени минимум десет участници. За повече и по-актуална информация, посетете сайта на Академия „Земеделско образование и наука“ – www.acadzon.bg
Академията е в очакване на своите бъдещи курсисти!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X