Компактните дискови брани – незаменим помощник на земеделците

През последните години в сегмента на пазара на тези машини се появиха интересни новости, сред които формата на дисковете и комбинациите на работните органи. Някои стават по-тясноспециализирани, а други се превръщат в универсални бойци на полето

Списание
Traction, Германия
Компактните дискови брани започнаха да печелят популярност сред земеделците преди около 20 години, благодарение на компаниите Evers и Vaderstad. Скоро след това, следвайки тенденциите на времето, свои дискови машини представиха на пазара Amazone и Lemкen. Компании като Horsch, Kokerling и Kerner също навлязоха на този пазар малко по-късно. И въпреки че днес пазарът на компактни дискови брани сигнализира за известното си пренасищане (на все по-голямо търсене се радват иглените брани с пружиниращи работни органи), това не пречи да продължават да се появяват нови производители и машини. Особена активност проявяват производителите на земеделска техника от източноевропейските страни, Северна Америка и дори ЮАР.
ШЕСТНАДЕСЕТМЕТРОВИ
tor6 2 siteДопреди само 5 години за най-големи се смятаха дисковите брани с работна ширина 12 м, а днес вече има 16-метрови машини. Но с увеличаването на работната ширина се увеличават и производствените разходи, свързани с техническата организация на сгъването на машината, производството на рама и опори за сегментите. Все по-често се налага да се обръща внимание на теглото на машината, тъй като с неговото увеличаване, както и преди, тя трябва да съответства на допустимите натоварвания на осите, натоварванията на опорите и габаритите. При голяма работна ширина се появява проблем с точността на копирането на релефа на полето и осигуряването на равномерна дълбочина на работа по цялата работна ширина на машината става по-сложно. При разположение на шасито на средния сегмент на браната с голяма ширина днес се прибягва до използването на хидравлични акумулатори, които преразпределят теглото към външните сегменти на рамата и по този начин го изравняват по цялата работна ширина.
Повечето компактни дискови брани имат два реда дискове. Някои производители предлагат машини за по-интензивно смесване и раздробяване във варианти с четири реда дискове. Но те се произвеждат предимно по индивидуални поръчки.
Дискотека!
Целта на работата и условията определят избора на подходящ вариант за дисковете. Максималната дълбочина на обработка зависи от диаметъра на дисковете. Минималният от достъпните е 420 мм. С такива дискове може да се работи на дълбочина до 10 см. В частност, при заораването на растителните остатъци от рапица и зърнени култури на дълбочина до 3 см, те дават прекрасни резултати от работата си. Освен това дисковете с минимален диаметър като правило са слабо изпъкнали или конични, поради което не остъргват почвата и осигуряват добро качество на раздробяването.
В зависимост от производителя, дисковете могат да са с гладка режеща повърхност или с големи или дребни зъбци. Дисковете с едро назъбване проникват по-агресивно в почвата и се отличават с по-силно точково въздействие при подрязването, което има своите предимства при твърди и сухи почви или при наличието на дебел пласт слама. При опит да се работи повърхностно, те оставят след себе си вълнообразен почвен профил, което понякога може да е и цел на почвообработката.
Гладките и дребноназъбените дискове се задълбават в почвата по-зле, особено ако са изпъкнали и имат несъществен ъгъл на атака – в този случай долното сцепление с почвата почти липсва. При сухи условия на работа такива дискове могат да се отклоняват назад или настрани, поради което остават гребени и необработени участъци от стърнището. Алтернативен вариант са релефните дискове, които осигуряват по-добро подрязване на плевелите и раздробяване на почвата.
За универсални се смятат дисковете с диаметър от 510 до 620 мм, демонстриращи добро задълбаване в почвата, смесване и раздробяване, работещи на дълбочина до 15 см. За по-дълбока почвообработка или при работа след царевица трябва да се помисли за брана с дискове с диаметър 630 – 640 мм. Като например Joker HD от Horsch.
АТАКУВАМЕ И ЗАКАЧАМЕ
tor6 3 siteНаред с диаметъра на диска, дълбочината на обработка на почвата се определя и от ъгъла на атака на работните органи. Колкото той е по-голям, на толкова по-малка дълбочина може да се провежда обработката, при това се повишават необходимостта от теглителна сила и износването на работните органи. При повечето машини дисковете се поставят на рамата с постоянен ъгъл на атака. Някои производители предлагат дискове с механично или хидравлично регулиране на ъгъла на атака (понякога регулирането е индивидуално), което позволява браната да се адаптира към различни цели и условия на почвообработка на различна дълбочина. Недостатък на тези конструкции са голямото тегло и скъпата техническа реализация, тъй като се използват множество подложени на износване подвижни части. Освен това някои серии с регулируем ъгъл на атака не са оборудвани с механизъм за защита от претоварване. Тези, които искат да използват компактната дискова брана универсално (за обработка на стърнища, унищожаване на междинни култури и заравяне на течна органика, подготовка на семенното ложе след култивиране или оран и за работа на различна дълбочина), трябва да се замислят за възможност за регулиране на ъгъла на атака. Компания Vaderstad предлага за своите Carrier L и Carrier XL достатъчно лесен начин за промяна на ъгъла на атака с помощта на регулируеми степени MultiSet. Работната дълбочина на дисковете се задава чрез хидравлично преместване на две напречни планки, в резултат на което, благодарение на леко спираловидната форма на стойките, се променя и ъгълът на атака на дисковете.
ЕДИНИЧНО ИЛИ ПО ДВОЙКИ
Дисковете на браните обикновено се закрепват поединично или по двойки. Единичното закрепване осигурява по-добро копиране на релефа. Разположението по двойки има други предимства – по-малък разход на материал при производството на машината, съответно по-ниско тегло, а пропускателната способност между стойките е по-висока. Освен това при работа на твърда почва дисковете със закрепване по двойки не се отклоняват силно настрани, но това изисква подсилване на защитата от претоварване.
Предимството на компактните дискови брани с амортесирани стойки пред традиционните дискови брани е в по-доброто копиране на релефа на почвата и по-ниската чувствителност при сблъсък с камъни. Що се отнася до защитата от претоварване, производителите предлагат различни решения. Най-разпространеното е закрепването на стойките към рамата с гумени тампони. Такава конструкция не изисква обслужване, а дисковете могат да се отклоняват в три плоскости, въпреки че при високопроизводителните модели с твърдо предварително натягане, възможността за отклоняване назад е ограничена.
За компактните дискови брани с два реда дискове е характерен проблемът със страничното отклоняване. Ефектът се получава поради това, че първият ред дискове се движи по необработена почва и преодолява по-голямо съпротивление в сравнение с втория ред дискове. За да се преодолее страничното отклоняване, дисковете в първия и втория ред при някои машини се поставят под различен ъгъл на атака. При някои модели те се разполагат Х-образно, тоест в различни посоки. Доста трудно е да се реши технически проблемът с еднородността на почвообработката (липса на бразди и вълни) при преминаването от един ред дискове към друг при различната им посока. По тази причина Kerner в своите дискови брани Helix поставя в центъра специални дискове с нулево изкривяване или дискове „маргаритки“ с трапецовидни изрязвания.
ОТ ЛЕКИ ДО ТЕЖКИ
tor6 4 siteТеглото на дисковите брани на метър работна ширина може да варира в диапазона 400 – 1200 кг. Колко тежка трябва да е избраната от вас машина, зависи от ефекта, който желаете да постигнете при работа, типа почва и целта на използването. За машини с триточково навесване, предназначени само за повърхностна обработка на стърнището и подготовка на семенното ложе на малка и средна дълбочина след оран, не е необходимо те да са с голямо тегло. Като цяло важи правилото – колкото е по-голяма дълбочината на обработка, толкова по-тежка трябва да бъде машината.
Увеличаването на масата често е свързано с повишаване на необходимото теглително усилие, а както и с най-вече при триточковото навесване, с увеличаването на товароподемността. Като решение се използват различни концепции за установка на шасито.
ВАЛЯЦИ ПО ИЗБОР
Към избора на валяци не трябва да се отнасяме лекомислено, тъй като те са предназначени не само за регулиране на дълбочината на обработката и обратното уплътняване на почвата. При тежки почви валякът прави допълнително раздробяване на буците. Тръбните валяци са евтини и леки, но при тежки почви не осигуряват достатъчно последващо раздробяване и обратно уплътняване. Отворените валяци с ножообразни пръстени или режещите валяци могат добре да раздробяват почвата, но понякога при влажна и лепкава почва се задръстват, а при песъкливи и заблатени почви задълбават твърде много. Клиновидните валяци са относително универсални и осигуряват добро обратно уплътняване, но те са по-скъпи, по-тежки и не се отличават с издръжливост при сблъсък с камъни. Особена конструктивна разновидност е гумено-клиновидният валяк от затворен тип с гуми Matrix на AMAZONE. Той се отличава с висока носеща способност, добро индивидуално задвижване, прекрасно самопочистване.
Затворените метални валяци добре уплътняват и раздробяват на тежки почви, но имат голямо тегло – при леки почви задълбават. Отворените U-профилни валяци, понякога в двойно или тандемно изпълнение, са универсални за използване и не са твърде тежки, но по отношение на обратното уплътняване и последващото раздробяване невинаги демонстрират добри резултати. Но пък те изпълняват обратното уплътняване за сметка на контакта „почва с почва“, оставящо пореста повърхност без склонност към замазване на уплътнените бразди.
ШАСИ
tor6 5 siteЗемеделците, които работят с леки трактори, обикновено не закупуват скъпите полуприкачни варианти на браните с допълнително шаси, но в стремежа си към щадящо въздействие върху почвата, те могат да се спрат на компактни дискови брани с валяк от гуми, изпълняващи транспортна функция, или с комбинирано колело.
Прикачните варианти понякога се произвеждат с интегрирано шаси, както и с разположено отзад шаси. В последния вариант шасито в работни условия с помощта на хидравлика се повдига нагоре и се разполага над централната част на машината. Това повишава теглото на машината и подобрява задълбаването в почвата. Ако задното шаси се използва за завиване на полосата за обръщане, маневреността ще е по-малка. Затова комбинираните шасита по възможност трябва да са интегрирани.
КОМБИНАТИВНОСТ
tor6 6 siteКомпактните дискови брани могат да работят в комбинация със сеялка. Някои производители допускат комбинация и с други машини. Те предлагат комбинации от дълбокопродълбочители и различни дискови брани, които не просто са съвместими една с друга, но могат да се използват в комбинация с различна поредност. Така с помощта на една и съща машина може с едно работно преминаване да се подготви семенното ложе и да се проведе разрохкване на дълбочина.
При работа на тежки почви е оправдано използването на тежести за леките компактни дискови брани. Някои производители ги разполагат на основната рама. Тежестите подобряват задълбаването и обратното уплътняване, както и раздробяването.
От известно време расте търсенето на сеялки за междинни култури, съвместени с брани. Повечето водещи производители на земеделска техника вече имат такива предложения.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X