Окончателно гласуване на реформата на селскостопанската политика на ЕС

Във вторник се очаква ЕП да даде зелена светлина на новата Обща селскостопанска политика. Тази реформирана версия има за цел да бъде по-екологична, по-справедлива, по-гъвкава и прозрачна.

През юни 2021 г. преговарящите от страна на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по новата законодателна рамка, която има за цел да приведе Общата селскостопанска политика (ОСП) в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата. Те ще трябва да бъдат отразени в националните стратегически планове, в земеделските практики и в начина, по който се разпределят средствата от Фонда за развитие на селските райони и директните плащания. Реформата ще влезе в сила през 2023 г.

За да се гарантира справедливо разпределение на подкрепата от ЕС, малките и средноголемите земеделски стопанства ще получават минимален дял от директните плащания, а младите земеделски стопани следва да получават специална подкрепа от директните плащания и бюджетите за развитие на селските райони във всяка държава членка. Условията на труд в земеделските стопанства ще бъдат наблюдавани благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП. Постоянен кризисен резерв ще подпомага земеделските стопани в периоди на ценова или пазарна нестабилност, а информацията за крайните бенефициери ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмент за извличане на данни.

Дебатът ще се проведе във вторник сутринта от 10,00 ч. (българско време), а резултатите ще бъдат обявени в 17.00 ч. (българско време). Председателят на комисията по земеделие и докладчиците ще дадат пресконференция в 18.15 ч. (българско време) след обявяването на резултатите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X