Интелиагро:Производство на етерични масла в България 2021

Производството на етерично-маслени култури в България влиза в нова фаза на цикъла.

Ниските изкупни цени стимулираха износа и свиха натрупаните запаси. Същевременно производителите са изправени пред ниски добиви, липса на работна ръка и повишаващи се разходи за производство. 

Кампания 2021 бе втората поредна, белязана от изкупни цени на суровината около или под производствената себестойност при по-масово отглежданите етерично-маслени култури лавандула и роза. В съчетание с ниски добиви заради неблагоприятния климат и растящи производствени разходи, това доведе до разваляне и изоставяне на насаждения, което продължи и през есента на настоящата година.

Предварителната оценка за произведените в страната етерични масла е за малко над 400 тона през 2021 година. От тях основен дял се пада на лавандуловото, следвано от тамян, чубрица, бял равнец, мирта, розово масло и други.

Маслодайна роза

Лошото време и ниските изкупни цени доведоха до срив в производството – розовия цвят е с 33% по-малко, а добитото масло е 40% от произведеното през 2020 година. Развалените площи с маслодайна роза са едва 5% от всички, но много повече са изоставените площи с розови насаждения през годината.

Доходността на розопроизводителите продължи да спада и през 2021 г. вече бе отрицателна. Фермерите разчитат основно на субсидии и държавни помощи, но част от тях вероятно ще получат премия от преработвателите в края на годината. Държавната помощ за изкупуване на розов цвят изигра слаба роля (ок. 16% от пазара), но създаде повече вреди отколкото ползи. Тя отложи във времето необходимата корекция в площите и съответно – оздравяването на пазара. 

Реколтирани площи с маслодайна роза и добив на цвят

Източник: ИнтелиАгро на база данни от МЗХГ и ДФЗ

Очакваме 2022 г. да бъде неблагоприятна за производството на розово масло в страната заради влошеното финансово състояние на производителите на розов цвят, намалените грижи за насажденията, поскъпването на торовете и енергията и липсата на работна ръка. 

Лавандула

Неблагоприятните климатични условия (суха есен, влажна пролет) донесоха слаби рандемани при лавандулата. Влезли в цветодаване са рекордните 180 000 дка, а ожънатия от тях цвят – 82 хил. тона по данни от МЗХГ. Не всичкия цвят обаче бе преработен. Слабите добиви, ниските изкупни цени на лавандулово масло и растящите разходи обезкуражиха част от производителите. В резултат произведеното етерично масло ще бъде по-малко от миналогодишното.

Реколтирани площи с лавандула и добив на цвят

Източник: ИнтелиАгро на база данни от МЗХГ и ДФЗ

Развалените площи с лавандула в началото на годината бяха едва 3% но делът им нарасна тази есен. Липсата на работна ръка и постоянно нарастващите разходи за производство допълнително ще демотивират фермерите.

Същевременно световния пазар успява да поеме растящи количества масло от предходните години при цени от €50/кг и запасите започнаха да се стопяват. Само през първите седем месеца на 2021 г. износът на обезтерпенено лавандулово масло е над 149 тона при 93 тона за същия период на 2020 г. Износът на масла с код HS33012941, в който попада друга част от експорта на лавандулово масло е над 143 тона за първите седем месеца на годината при 137 тона за същия период на 2020 г.

Други етерично-маслени

Овладян е спада в площите с маточина, лайка и други нишови култури 2020 година. Пазарът на маслата от равнец, маточина и др. се стабилизира около дългосрочните договори между фермери и търговци. Известно увеличение на площите в близките две години изглежда необходимо, след като натрупаните запаси бяха поразчистени последната година и половина. 

Преработвателен капацитет

Дестилационните мощности в страната като цяло са достатъчни, за да обезпечат преработката на суровини от наличните насаждения.

Към края на октомври 2021 дестилериите в страната, които са регистрирани по REACH са 79, спрямо 75 година по-рано. Техният преработвателен капацитет на база експертна оценка е над 3000 куб. м. Близо 50% от всички регистрирани по REACH дестилерии са български.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X