2 460 овощари получиха 1,4 млн. лв. за растителнозащитна дейност през зимата

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 1,4 млн. лв. (1 392 906 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Субсидии получиха 2 460 допустими за подпомагане стопани, които отглеждат трайни насаждения.
    В периода на приема, който се състоя от 11 до 29 октомври, 2 603 овощари и градинари подадоха документи за целево подпомагане. Финансовата подкрепа се предоставя за закупуване на растителнозащитни продукти, използвани през есента в периода на масов листопад и гниене на листата. Общо заявената площ от стопаните е 17 295 хектара. Финансовата подкрепа е до 100 лева на хектар с ДДС.
     Субсидират се направените разходи за продукти за растителна защита, извършени след подаване на писмено заявление до областните дирекции на Фонда, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
    Средства се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.
     Бюджетът на държавната помощ беше увеличен миналата седмица с решение на УС на ДФЗ от 6 млн. лв. на 6,120 млн. лв. Подпомагането се предоставя на два етапа. Средствата за първия етап бяха разплатени през пролетта. Те покриват направените от стопаните разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Тогава 3 479 градинари и овощари усвоиха 4,7 млн. лв. (4 712 535 лв.).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X