Десетки имоти на задлъжняла община излизат на публична продан

Множество поземлени имоти с обща площ, равняваща се на десетки декари, собственост на задлъжняла община, излизат на публична продан. Търговете са обявени от няколко частни съдия-изпълнители, чиято цел е да удовлетворят претенциите на взискатели срещу Община Септември. Търсят се купувачи както на земи около самия град, така и в землищата на по-малки населени места.

Един от най-апетитните имоти е в землището на село Карабунар, известно с плодородните си лозови масиви, традициите си във винопроизводството и частните изби, изнасящи продукция в много държави в ЕС и по света. Предложеният за продан масив е над 63 400 кв. м. Наддаването за него започва от 74 558,40 лева. В момента е със статут на публична общинска собственост и би трябвало да не може да се продава, но обявлението е факт. Намира се в местността Скали, близо до стопанския двор и се води земеделска земя, но не се упоменава категорията й. В границите на имота обаче има три обекта с отделни идентификатори. Два от тях – съответно 382 кв. м и 1131 кв. м, са държавна публична собственост. По кадастрална карта се водят природни забележителности. Другият е частна държавна собственост, територия, заета от води и водни обекти, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, с площ 487 кв. м.

В обявлението се посочва, че предложения ще се приемат от 10 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г. в офиса на частния съдия-изпълнител Харалампи Пилафов. От документа се разбира още, че имотът е собственост на длъжника Община Септември по изпълнителен лист, издаден след изгубено търговско дело. По цитирания съдебен спор общината е била осъдена да заплати на фирма „Екобул Проект“ 246 257 лева забавени суми по 14 фактури за сметопочистване и сметоизвозване, заедно със законната лихва върху главницата, считано от 17.09.2015 година до окончателното издължаване, както и съдебните разноски по процеса – 9720 лева.

Очевидно е, че посочените суми не са изплатени. Както и че имотът край Карабунар, предлаган за под 75 хиляди лева, няма да стигне за удовлетворяване на претенциите на взискателя. В повечето други обявления за публична продан не се споменава кой е взискателят, но те са над 10. А цитираните в тях изпълнителни дела – поне три.

Само в едно от обявленията са включени 50 земеделски имота в землищата на град Ветрен и селата Бошуля, Карабунар, Горно Вършило, Варвара, Славовица, Семчиново, Злокучене. Повечето са ниви, ливади, има и овощни градини и лозя. Всички са частна общинска собственост. Общата им площ е повече от 191 хиляди кв. м. За някои наддаването ще започне от 244 лева, а най-високо оцененият е 14 232 лева. Търгът за тях е насрочен за 16 декември. Ако всички бъдат продадени, се очаква от тях да се съберат още над 73 хиляди лева.

Друг имот, предлаган от частния съдия-изпълнител Деница Станчева, е лозе в съседното на Карабунар село Виноградец, в местността Радевица. То е 2424 кв. м, а началната тръжна цена за него е 6009 лева. Предложения за него се приемат до 17 януари 2022 г.

На търг излизат и парцели, собственост на Община Септември. Те са на различни адреси в общинския град и в село Виноградец, като първоначалната им цена е от 2854 до 6192 лева. В някои от тях има построени частни сгради, явно по силата на отстъпено право на строеж.

За продан е обявен и урегулиран поземлен имот с площ от 967 кв. м, ведно с изградената в него едноетажна постройка – спортна зала, простираща се на 424 кв. м. Теренът е на една от най-комуникативните улици в град Септември – „Симеон Велики“ №16. Става дума за единствената в града спортна зала. За нея се търси нов собственик не за първи път – първият търг беше през 2019 година. Тогава стана ясно, че местната администрация дължи пари на „Хебър кооп“, а от дружеството си търсят дължимото чрез частен съдия-изпълнител. Наддаването за имота ще започне от 89 689,60 лева.

Най-скъпият имот пък е някогашното държавно предприятие „Победа“, което се продава срещу начална тръжна цена от 619 447,70 лева. Парцелът е с площ 42 810 кв. м и се предлага с построените в него 25 сгради, най-голямата от които е 5828 кв. м. Търговете за него и спортната зала са насрочени също през януари.

Община Септември от години е в тежко положение и с непосилни дългове. През 2016 година тя бе сред включените в плана за финансово оздравяване на общини, разработен от Министерството на финансите, по който беше отпуснат безлихвен заем от 3 352 625 лева. Той обаче не помогна и в следващите години Септември си остана в списъка на общините с тежки задължения, като ситуацията се усложни, след като Министерството на финансите започна да прилага прихващане на дължимите остатъци от безлихвения заем от годишната държавна субсидия на местната хазна.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X