Агрометеорологична прогноза за периода 13 – 19.12.2021 г.

През изтеклия период бяха регистрирани повсеместни валежи, в много райони между 30 – 40 l/m2 (Бургас, Драгоман, Добрич, Враца, Монтана, Гоце Делчев, Ахтопол, Хасково, Шумен, Оряхово, Силистра), които благоприятстваха процесите на влагонатрупване в еднометровия почвен слой. Наднормените температури през втората половина на периода в източните и южните райони от страната поддържаха активни вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица.

През следващия седемдневен период се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия. Очакваното застудяване ще възобнови относителния покой при есенните посеви. В средата на декември при зимните житни култури ще се наблюдават различни фази. Част от засетите в агротехнически срок посеви са във фаза братене (Новачене, Долни чифлик). Във фаза трети лист е пшеницата в по-голямата част от полските райони. Най-късно засетите, през втората половина на ноември, зимни житни култури са във фаза поникване и начало на листообразуване. През периода критични минимални температури за есенниците не се прогнозират.

Очакваните чести валежи ще увеличават почвената влажност и ще поддържат преовлажнен повърхностния орен слой. През периода агрометеорологичните условия ще бъдат неподходящи и ще ограничават възможностите за провеждане на зимните растителнозащитни пръскания и фитосанитарните деиности при трайните насаждения и за извършване на сезонните почвообработки.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X