БАБХ и Агенцията по горите преминават на подчинение на правителството

Към Министерството на финансите отива агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, която бе към структурата на МЗХГ. МЗХГ става МЗ

Късно снощи на страницата на „Продължаваме промяната“ (ПП) бе публикувано окончателното коалиционно споразумение между ПП, БСП, ИТН и ДБ.

В него се посочват основни 6 принципи и цели, с които партньорите се съгласяват. Те са:

• Република България да бъде свободна, независима и просперираща държава;
• Република България да бъде държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията;
• Да се проведе съдебна реформа, която да доведе до независимост, прозрачност и връщане на доверието в правосъдната система, като се акцентира върху защитата на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти, и се създаде ефективна и отчетна прокуратура;
• Да се изгради споделена визия за развитие на Република България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условия за достоен живот и личностно развитие.
• Да се изгради икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, развитие на човешкия капитал, високоплатени работни места, развита бизнес среда, подобрено и ефективно управление на държавните предприятия;
• Да се работи за зелена и дигитална трансформация; за развитие на младежките образователни и спортни програми и политики за нашите деца;

Конкретните политики са описани в 19 приложения, като приложението за земеделие е под №7. Приложение 19 е за законодателната програма на правителството.

Самите приложения обаче не са публикувани.

Коалиционните партньори ще си сътрудничат в експертни съвети с консултативен характер, които общо ще са 18 (колкото са и приложенията без последното – за законодателната програма). Експертните съвети ще координират сътрудничеството между коалиционните партньори.

В описаната структура на правителството се посочва, че към Министерския съвет преминава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), които досега бяха към Министерството на земеделието, храните и горите.

Към Министерството на финансите преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, която също досега бе към МЗХГ.

Самото име на аграрното министерство се съкращава на Министерство на земеделието, очевидно защото двете агенции вече няма да са в структурата на ведомството, преминавайки на пряко подчинение на министър-председателя.

В споразумението се посочва коя партийна формация кои постове взема в кабинета.

Всички номинации за министри ще бъдат обсъдени със законните представители на мандатоносителя, като политическата отговорност за тяхното назначаване се носи от Коалиционния партньор, който ги е предложил.

Заместник-министрите ще се назначават от министър-председателя по предложение на съответния ресорен министър.

„Всяко номинирано лице трябва да бъде с безупречна репутация и доказана компетентност в областта, в която е предложен за назначение“, се посочва в споразумението.

Мандатоносителят и всеки от Коалиционните партньори имат право да предложат по един съветник, който да бъде назначен към всеки министър, който трябва да отговаря на горепосочените изисквания за номинации на министри и заместник-министри.

Коалиционните партньори се съгласяват, че областните управители и заместник областните управители, се назначават по предложения на Коалиционните партньори в съотношение, което отразява, съотношението между парламентарното представителство на Коалиционните партньори.

Министър-председателят задължително възлага извършването на проверки от НАП и ДАНС за всеки предложен кандидат за председател на държавна агенция, член на държавна комисия (извън парламента), изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция и прокурист в държавно предприятие и временно изпълняващ длъжността член на органите за управление и контрол на публични прeдприятия (държавни и общински) по ЗПП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X