Възможно ли е да прогнозираме цената на зърното?

Има ли други опции освен поглед в кристалната топка?

Има фючърсен пазар, който знае цените за следващите няколко месеца. Поне за момента. Може да се прочете последният доклад на USDA от кора до кора. Може би просто ще се обадя на моя дилър и ще го попитам за цената.

Или, като моя брокер, да опитам технически анализ. Трудно. Ако беше лесно да погледнем в бъдещето, със сигурност щеше да има много повече заможни анализатори. Но по принцип, като фермер, човек може и трябва да анализира пазара и да се предугажда с бъдещите цени на зърното, както и с вероятните разходи.

Във всеки случай факт е, че възможностите за ценови прогнози са ограничени и най-лошото е, че прогнозите непрекъснато се променят. Тъй като входните данни, които са в основата на прогнозата, също подлежат на трайна промяна. Значи крисалната топка все пак? По-скоро не! Има и други опции.

Намерете философския камък или просто повярвайте на доклада на USDA

Всеки фермер иска да може да намери Философския камък, за да предскаже какво ще се случи с цените на зърното през следващите няколко месеца. Но всеки фермер знае, че има само едно нещо, което е 100% точно при прогнозиране на цените на зърното. Това, че не можете да предскажете нищо точно.

Въпреки това трябва да се опитате да разпознаете развитието навреме и да реагирате. Има два метода за това: а именно фундаментален и технически анализ на пазара.

И двата метода се основават на коренно различни подходи и инструменти. На първо място, така нареченият фундаментален анализ. Той отчита всички данни и информация, които имат пряк или косвен ефект върху предлагането или търсенето на зърно (или друг селскостопански продукт).

Въздействието на тези фактори върху пазарите и цените настъпва веднага след като станат известни. Най-добре можем да видим последствията от новата фундаментална информация, когато новият доклад на USDA раздвижи пазара с многобройните си числа и цените често могат да поемат в коренно различна посока.

Информацията и пазарните импулси идват от страна на предлагането, както и от променените аспекти на търсенето. От страна на предлагането най-важните фактори включват обработваемата площ, добива, прибраната площ и, разбира се, преди всичко времето, но и много други неща. От страна на търсенето, фактори като развитието на животновъдството, износа/вноса и използването за други цели, като биоенергия, имат ефект.

Познаването на пазарите е несъвършено
Някои от не толкова очевидните фундаментални фактори са валутният курс, съотношението на цените на различните видове зърно (заместители), тарифите, държавните субсидии и икономическото развитие при най-важните търговци.

Фундаменталните анализатори се стремят да имат перфектни познания за всички фактори (което е невъзможно), познавайки всяка малка точка от всички фактори на търсенето и предлагането до настоящия момент. Това също е абсолютно невъзможно.

Въпреки това фундаменталните анализатори се опитват да предскажат развитието на пазара и цените с несъвършени познания. И това всеки ден започва отначало. Без съмнение наличието на информация в Интернет направи много за подобряване на разпространението на непълното познаване на пазарите.

Не само заради много обширната информация, която е достъпна за повечето хора, но и поради факта, че новите данни са достъпни както за фермерите, така и за брокерите и анализаторите. Министерството на земеделието на Съединените щати е най-големият източник в света на основна информация за пазара на зърно и други селскостопански стоки.

Всички знания са в цените

Другият важен метод за пазарен анализ и прогнозиране на цените е техническият анализ. Той използва коренно различен подход, тъй като техниците използват само нефундаментална информация, за да предскажат цените.

И има още една важна разлика: техническият анализ не обяснява защо цените на зърното се държат по един или друг начин, както прави фундаменталният анализ. Техническият анализ предсказва бъдещето въз основа на минало развитие на цените. Както и да е, поне се опитва.

Принципът на работа или допускането на техническия анализ е, че цялата фундаментална и налична информация (перфектни знания), която влияе на пазара, вече се съдържа в текущата цена или „прави“ тази цена. Според това текущото развитие на цените на зърното би било най-добрият индикатор за ефектите на цялата известна фундаментална информация на пазара.

Техниците смятат, че (1) всички цени са в тенденция. (2) Всички движения се повтарят отново и отново (цикли или ценови модели). И (3) пазарът незабавно оценява всяка нова информация и я показва в цени.

Технически анализ: разбиране какво казва пазара

В допълнение към цените, техническият анализ също използва обема на търговията и данните за отворения интерес (броят на всички неизпълнени фючърсни договори за базов актив) за своите пазарни оценки. Данните се предават в графики и се допълват от изчислени индикатори като пълзящи средни стойности, относителна сила и други стохастични величини.

Има повече от 600 технически системи и индикатори. Някои от най-известните са вълните на Елиът или последователността на Фибоначи. Затова често се казва, че техническият анализ е по-скоро изкуство, отколкото наука.

Техниците обаче вярват, че техническият анализ е езикът, който пазарът използва, за да ни каже какво ще се случи с цените. Много опитни търговци и анализатори също вярват, че „пазарът винаги е прав“.

Във всеки случай, той знае по-добре от всеки отделен анализатор, брокер или фермер. Според техниците, техническият анализ дава възможност да се разбере какво „мисли или казва“ пазарът за краткосрочни и дългосрочни промени в цените. Но и вие трябва да вярвате в това. И трябва да овладеете системата за анализ, която не е толкова лесна за фермерите дори и само поради технологичните усилия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X