Още поземлени имоти на задлъжнели общини излизат на публична продан

Нови поземлени имоти, собственост на общини с тежки финансови задължения в Пазарджишко, са обявени за публична продан от частни съдия-изпълнители. В предишен материал по темата разказахме за десетките земеделски земи, парцели, терен със спортна зала и дори бивша фабрика, собственост на Община Септември. Към тях се прибавят нови апетитни имоти, както и такива на Община Белово. В съобщенията се казва само, че продажбите са за удовлетворяване на претенции от взискатели по изпълнителни дела.

В едно от новите обявления са включени 20 земеделски имота в землището на село Горно Вършило, най-малкият от които е над 2 декара, а най-големите – близо 20 декара. Всички са използваеми при неполивни условия и са осма-девета категория. Представляват гора в земеделски земи и важно ограничение за бъдещите стопани е, че трябва да се съобразят със Закона за горите и Правилника за прилагането му. Огледи може да се правят всеки работен ден до 24 януари, до същата дата се приемат и предложения, а на следващия ще бъде оповестен резултатът от търга.

Същите са сроковете за друга продан, също на пакет от общински имоти в Септемврийска община. В обявлението са включени четири парцела в градовете Септември, Ветрен и село Семчиново, както и още един поземлен имот в землището на село Славовица.

Пет търга предстоят и за имоти, собственост на Община Белово. Един от тях е за нива в землището на село Момина Клисура с площ от 3938 кв. м, неполивна, шеста категория. Наддаването за нея започва от 720 лева. Продажба предстои и на четири парцела в курортната местност Чаира край село Сестримо. Най-атрактивният от тях е близо 6 декара, а първоначалната му цена – 26 592 лева. Наддавателни предложения ще се приемат до 26 януари, на следващия ден се очаква обявяването на резултатите.

И двете общини бяха включени в Плана за финансово оздравяване на общини, разработен от Министерството на финансите по времето на Владислав Горанов, като за целта през 2017 година им бяха отпуснати различни по размер безлихвени заеми от Републиканския бюджет. От екипите на подпомогнатите местни администрации се изискваше да изготвят и изпратят за съгласуване оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване, които включват мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план, изготвени на база на обективен анализ на основни финансови показатели с цел намаляване на дефицитите по общинските бюджети. През 2018 година и двете общини отпаднаха от плана, след като отчетоха положително бюджетно салдо, но не успяха да върнат кредитите към държавата в срок, така че по тях започнаха да текат лихви в размер на 10%. Явно въпреки мярката финансовите проблеми не са решени и до момента.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X