Дръвчетата се режат и зиме и лете

Зимните резитби на овощните дръвчета започват от периода след есенния листопад и продължават до набъбване на пъпките напролет. Най-често практикуваните зимни резитбени операции са пререждането и съкращаването.

При пререждането се отстраняват цели клони, клонки и клончета, а при съкращаването се премахват отделни части от тях. С пререждането се постига просветляване на короните, а със съкращаването – засилване на растежа в близост до направените отрези.

По време на формиране на короните в млада възраст посредством съкращаване на продължителите на водача и скелетните клони се предизвиква тяхното разклоняване на определено място. През периода на пълно плододаване със съкращаването, както и с пререждането, се регулира натоварването на дърветата с плодове.

Прореждането се прилага и през вегетационния период, обикновено през юли и август, при т.нар, същинска лятна резитба (резитба на зелено). Отстраняват се отделни силни леторасти с оглед просветляване на прекалено гъсти корони. Така се създават условия за по- добро узряване на плодните клончета и за по-добре оцветяване на плодовете. Прилага се предимно при прасковата. През същия период се прилага и съкращаване на връхно разположените силни леторасти, с което се подобрява светлинният режим в короните. То може да се извърши механизирано. Към пререждането се отнася лятната резитбена операция филизене, при която се отстраняват ненужните млади прирасти при формиране на короните на дърветата, обикновено през първата година на засаждането. Прилага се когато филизите са с дължина до 8-10 см., а при прасковата – до 15-18 см. Пензирането е резитбена операция, с която чрез прищипване на върховете на нарастващите леторасти се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им. Наклоняването на отделни клони и клонки отслабва техния растеж. Прилага се както през зимния период, така и през вегетацията, предимно при формиране на палмета.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини