Основните принципи са валидни за всички резитби

При резитбата за формиране на короните на овощните дървета се спазват определени правила с по-общ характер, които е възприето да се наричат основни принципи. Независимо от вида на короната, нужно е да се осигури здраво срастване между скелетните части, подходящ наклон на скелетните клони и разклонения и съподчиненост на отделните скелетни части. Здравото срастване между скелетните части е необходимо за избягване на отцепването, което се наблюдава при обилен плодов товар. Скелетните клони се срастват здраво с водача, когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45 градуса, когато те са по-тънки от водача и когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг). Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30 градуса спрямо хоризонтала. Характерно за водача е вертикалното положение. Водачът трябва да бъде най-голям по размери, след него по големина да бъдат скелетните клони и разклонения, разположени в долната част на короната, а израстващите над тях да бъдат толкова по-малки, колкото по-високо са разположени.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X