Сеитбата в Пазарджишко продължи почти до празниците

Почти безснежната зима в Тракийската низина и тази година позволи на земеделските производители да приключат сеитбата в нормални срокове. В Пазарджишко зареждането на есенниците е продължило почти до навечерието на зимните празници, но стопаните нямат причини да са недоволни поне от времето – с изключение на малки периоди след обилни дъждове условията са позволявали да се влезе в нивите, още повече, че за житни обикновено в региона се ползват неполивни терени, които сравнително бързо изсъхват след валежи и техниката отново може да влезе в тях.

Равносметката показва, че засетите площи са сравними с тези от предходни години, така че ако природата е благосклонна, може да се очакват и близки резултати при продукцията.

Стопаните в региона отново залагат най-много на пшеница – тя е около 128 хил. дка, показват обобщени данни до момента. В най-силните за земеделието години обаче площите с жито са достигали и до над 160 хил. дка. По-слаб е интересът към ечемика поради намаляването на търсенето от страна на пивоварните – той е приблизително 27 000 дка. Традиционна за областта култура е и тритикалето, с което тази есен са засети близо 18 хил. дка, а с ръж – малко над 7 хил. дка, като при нея също има чувствително намаление с площите в сравнение с предходни години, когато е била над 11 хил. дка за региона. Около 9 хил. дка пък са с маслодайна рапица. Малко известен факт е, че тя може да се консумира в суров вид на салата – това й приложение е позабравено в българската кухня. Рапицата се ползва основно за извличане на биодобавка към дизеловото гориво.

Обобщени данни на Областната дирекция по земеделие, публикувани на сайта на ресорното министерство, сочат, че през 2020 година в Пазарджишко са били засети над 153 хил. дка пшеница, 31 761 дка ечемик, от които 28 658 – есенен, 14 358 дка тритикале, 8 хил. дка ръж. В доклада липсват данни за рапицата.

Използваната земеделска площ в Пазарджишка област е 577 042 дка, от които: обработваема земя – 456 488 дка, трайни насаждения (общо) – 45 523 дка, постоянно затревени площи – 72 638 дка, тютюн – 6 527 дка, лозя – 27 500 дка. Гори и залесени площи – 1 047 дка, необработвани земеделски земи – 13 339 дка. Данните са от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г., а окончателните данни от последващото преброяване през 2020 г. все още не са оповестени.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X