Безусловен базов доход за фермерите: недомислица или помощ?

Безусловният базов доход е на фокус във времена на криза. Той би могъл да осигури икономическо облекчение за фермерите. Но вероятно няма да работи и със сигурност не е достъпен, казва научният съветник на Министерството на финансите на Германия в доклад през 2021 г.

Въвеждането на безусловен базов доход се обсъжда в Германия от много години. Според идеята, всички хора трябва да получават фиксирана месечна сума. Парите не трябва да бъдат обвързани с никакви условия. За това се водят ожесточени политически и икономически дискусии. Има и много поддръжници от селското стопанство – интересно е, че основно от биологичното земеделие.

Вече имаше референдум за това в Швейцария през 2016 г. Там идеята за безусловен базов доход беше отхвърлена с три четвърти от гласовете. Но по време на криза идеята се появява отново и отново. Като чудовището от Лох Нес, пише Фредерик Швидлен в Die Welt. В Германия асоциацията „Mein Grundeinkommen” тества ефектите на базовия доход (UBI) от 2014 г. През 2021 г. стартира пилотен проект, в който на 122 души се плаща по 1200 евро всеки месец в продължение на три години.

Научният консултативен съвет на Федералното министерство на финансите също публикува подробен доклад за безусловния базов доход през юли 2021 г. Земеделските производители обаче вече получават нещо като основен доход: а именно директните плащания от Брюксел. Тези пари обаче са обвързани с условия.

Между другото, това беше и тема на обсъждане в Швейцария – където фермерите получават т. нар. оперативен принос от еквивалента на 6000 франка на ферма на месец, пише швейцарският вестник „Blick an Abend“. Но и в Швейцария, подобно на Европа, става дума за субсидии за поддържане и осигуряване на селскостопанско производство. И това е свързано с множество условия.

Освен това е свързано и с факта, че земеделските приходи от продажба на селскостопански продукти не са достатъчни, за да осигурят съществуването на стопанствата. В Германия 42% от приходите на стопанствата на пълен работен ден се формират от плащания от Брюксел – в биологичното земеделие този дял е дори 72%, а в бизнеса на непълно работно време е дори по-висок.

Земеделските производители протестират: по-добри цени и без субсидии?

Но какво наистина може да донесе основният доход за фермерите? Селскостопанският доход на бизнеса днес се състои от приходите от продадените продукти и директните плащания за услуги, които са обвързани със специфични, все по-екологични условия.

С безусловния основен доход трета променлива би могла да подобри общия доход, който би бил независим от икономическото и социалното положение на компанията. Протестите на фермерите през последните две години ясно показаха едно нещо: повечето фермери не искат повече условни плащания от Брюксел, а по-скоро адекватни цени за продуктите и труда си и по този начин – доход изцяло без субсидии от какъвто и да е вид – условни или не.

Възможно е повечето други хора да се чувстват по същия начин. Но реалността е друга. Без директните плащания много ферми ще трябва да спрат производството си и няма да могат да изхранват семействата си. Това е и причината, поради която все повече фермери трябва да генерират допълнителни приходи от неземеделски дейности – от биоанергия, гора (дърва), от селскостопански магазини, ваканционни апартаменти и много други.

Във всеки случай, настоящото селскостопанско преброяване потвърждава това явление – с увеличаването на субсидиите рябва да се работи повече, а не по-малко.

80% вярват, че другите ще спрат да работят

Поддръжниците на UBI в Швейцария твърдят, че плащанията биха били изгодни особено за малките ферми и че това може да забави загиването им (или структурна промяна). Може да има повече малки предприятия с ръчно трудоемко производство, ако обществото иска това.

В необлагодетелстваните райони може да има и по-добри перспективи – не само за фермите, но и за малките селски магазини, мандри, пекарни и останалата инфраструктура. Емиграцията може да бъде забавена, е аргументът на привържениците на безусловния базов доход в Швейцария.

И още един интересен въпрос беше зададен в Швейцария: При безусловен основен доход дали изобщо ще се произвежда достатъчно храна? И това включва въпроса: кой тогава все още ще работи? Тук първо трябва да погледнете числата: С допълнителни 1000 или 1200 евро на човек на месец, стимулът да се работи по-малко или да се намали производството вероятно няма да бъде толкова голям.

Но, разбира се, това не е сигурно. Бизнес списанието Brand 1 зададе въпроса още през 2009 г.: Кой все още ще работи, ако има безусловен базов доход? 90 процента от анкетираните заявиха, че предпочитат да продължат да работят. Но в същото време 80 процента вярват, че „другите“ ще спрат да работят. И това в общи линии съответства на констатациите на икономистите.

Хенрик Маас е фермер от Южна Германия. Получава безусловен основен доход за една година през 2017/8г. Той казва: „Безусловният доход не спасява света, но дава възможност на хората да мислят извън рамката и да действат по-устойчиво. По принцип тези пари премахват страха от хората и им дават възможност да помислят“, казва Маас.

Проблемът, който възниква при много поддръжници на UBI: финансирането, което често не е обмислено докрай. В същото време идеята на безусловни пари се застъпва за фундаментално отклонение от идеята за субсидиарност и обществено приетия принцип на даване и вземане, пише в доклада си научният консултативен съвет на Министерството на финансите. Никой няма да бъде насърчаван да се грижи за себе си и в замяна да даде принос към обществото за получените дарения, се казва в него. Това определено тежи като аргумент.

Във всеки случай симулационните изчисления на Научния консултативен съвет показват, че въвеждането на и без това оскъдния базов доход, би довело до широкообхватни негативни реакции при предлагането на работни места и в допълнение до премахването на основни данъчни облекчения и увеличаване на данъка върху дохода с дванадесет процентя. Един по-всеобхватен UBI, който осигурява препитание на всички, изобщо не може да бъде финансиран.

Резултатът би бил: Значителни увеличения на данъците и масова емиграция на много от най-добрите специалисти. В едно отворено общество индивидуален, безусловен базов доход, който да покрива прехраната на всички е невъзможен.

agrarheute.com

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X